Kde se stala chyba

08.07.2014
Zdroj:
Pracovníci prováděli čištění a opravu za chodu stroje. Došlo ke vsunutí ruky jednoho z nich pod ochranný kryt a zachycení prstů strojem.
20.05.2014
Zdroj:
Pracovník spadl z výšky poté, co došlo nečekaně ke zlomení čepu kladky stavebního plošinového výtahu a zřícení plošiny. Zjistily se vážné nedostatky v péči o BOZP ze strany zaměstnavatele.
10.04.2014
Zdroj:
Pracovník s nedostatečnými zkušenostmi manipuloval pomocí jeřábu se svazkem tyčového materiálu a došlo k závažnému pracovnímu úrazu, který se ve firmě stal po obdobné události se smrtelnými následky.
04.03.2014
Zdroj:
Pracovník ve výškách vstupoval, kam neměl a spadl. Zjistilo se, že zaměstnavatel nevedl o zajišťování BOZP žádnou dokumentaci.
09.01.2014
Zdroj:
Pracovník pracoval ve výšce s motorovou pilou bez zajištění a zpětným rázem byl shozen na betonovou podlahu domu.
10.12.2013
Zdroj:
Pracovník ve slévárně dostatečně nedodržel bezpečnostní pokyny a popálil se.
31.10.2013
Zdroj:
Pracovník přepadl z pracovní plošiny. Nebylo zjištěno porušování bezpečnosti práce.
17.10.2013
Zdroj:
Z důvodu nedodržení bezpečnostních opatření a špatné domluvy došlo k přimáčknutí pracovníka jeřábem.
26.09.2013
Zdroj:
Pracovník propadl otvorem v podlaze ve třetím nadzemním podlaží, kde pracoval bez zajištění.
22.08.2013
Zdroj:
Zaměstnavatel nezajistil dostatečný manipulační prostor u stroje, nepřijal opatření k odstranění vyhodnoceného rizika a stal se úraz.
12.07.2013
Zdroj:
Pracovník chtěl usnadnit práci svým kolegům přisunutím kontejneru blíže k nakládanému odpadu a při navigování řidiče nákladního vozu se zranil.
04.06.2013
Zdroj:
Pracovník přikládal do kotle nedovoleným způsobem a navíc pod vlivem alkoholu, způsobil požár a sám se popálil.
16.04.2013
Zdroj:
Zaměstnanci nerespektovali pokyn stavbyvedoucího při shazování předmětů z výšky a zranili spolupracovníka.
12.03.2013
Zdroj:
Zaměstnanci, kteří nebyli odborně ani zdravotně způsobilí k uložené práci a nebyli ani řádně proškoleni, pracovali ve výškách bez zajištění a práci prováděli nebezpečným postupem. Pochybil i externí technik BOZP, ale hlavně zaměstnavatel, který má ze zákona odpovědnost za BOZP.
07.02.2013
Zdroj:
Zaměstnanec při obhlídce stavby spadl z balkónu. Zjistilo se, že byl pod vlivem alkoholu, ale i zaměstnavatel zanedbal své povinnosti.
11.01.2013
Zdroj:
Nikdo ze zúčastněných své povinnosti neporušil, přesto se stal úraz při výměně lana u elektrického tažného vrátku.
27.11.2012
Zdroj:
Příčinou pracovního úrazu byla absence kolektivního či osobního zajištění proti pádu z výšky u probíhající stavby krovu střechy, které nebylo součástí projektové dokumentace, nebylo součástí plánu BOZP staveniště zajišťovaným zadavatelem stavby a stavba pro bydlení neměla zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním pro vybranou činnost ve výstavbě.
02.11.2012
Zdroj:
Pracovnice na dohodu o provedení práce nevhodně a pod vlivem alkoholu obsluhovala stroj. Zaměstnavatel nesplnil svou povinnost při pracovních úrazech podle § 105 zákoníku práce.
18.10.2012
Zdroj:
Technická závada na jeřábu s elektrickým kladkostrojem měla za následek závažný pracovní úraz s hospitalizací delší než pět dní.
20.09.2012
Zdroj:
Pracovník se choval lehkovážně na montážní plošině a to bylo bezprostřední příčinou vzniku jeho závažného pracovního úrazu.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail