Nečekaný pracovní úraz při manipulaci s kontejnerem

Zdroj: 
Pracovník chtěl usnadnit práci svým kolegům přisunutím kontejneru blíže k nakládanému odpadu a při navigování řidiče nákladního vozu se zranil.

Úrazový děj

Zaměstnanec dostal od svého nadřízeného příkaz, aby navedl řidiče nákladního vozu (Tatry) na dvůr kotelny, kde měl složit kontejner. Na kontejner se měly nakládat kovové části z vybourané kotelny. Po nacouvání vozidla a složení kontejneru na zem, chtěl řidič odjet, ale dotyčný pracovník ho požádal, aby kontejner posunul asi o 1,5 m blíž ke kovovému odpadu, aby osobám, které budou kovový odpad nakládat, usnadnil práci. Poté pracovník otevřel zadní dveře kontejneru a dle informace řidiče odstoupil asi 1,5 m od kontejneru. Řidič Tatry začal se zavěšeným kontejnerem couvat, přičemž pracovníka viděl ve zpětném zrcátku. Při posouvání kontejneru vzad – blíže ke kovovému odpadu – uviděl řidič, že pracovník náhle vstoupil za posouvající se kontejner. Zastavil a současně uslyšel výkřik. Popojel dopředu a poté postižený pracovník prošel kolem kabiny a sedl si na trávník. Jeho levá noha se pravděpodobně dostala mezi otevřené křídlo zadních dveří kontejneru a na zemi ležící trubku a při pohybu kontejneru byla zraněna v oblasti paty a nártu. Zraněného odvezli cizí pracovníci montující nové zařízení kotelny vozidlem do nemocnice.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • V době pracovního úrazu měl pracovník na nohou přidělenou obuv.
  • V návodu k obsluze a údržbě nosiče kontejnerů není jízda vzad se zavěšeným kontejnerem na zemi zakázána, zakázána je manipulace s kontejnerem na zemi s jízdou vpřed. Řidič Tatry neporušil návod k obsluze, postupoval při jízdě vzad s kontejnerem na zemi standardně.
  • Zraněný dostal od svého zaměstnavatele pokyn, aby vozidlo navedl na dvůr kotelny. Ve své výpovědi potvrdil, že kontejner obsluhoval z vlastní vůle, byť po dohodě s řidičem.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů.

Porušení povinností postiženého pracovníka:
Počínání postiženého nelze posuzovat jako použití nebezpečného způsobu práce či prodlévání v ohroženém prostoru. Jeho jednání, ve snaze připravit kontejner na výhodné místo, nepředpokládalo následně vzniklé riziko.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Zaměstnavatel po úrazové události provedl seznámení zaměstnanců se vzniklým úrazem s důrazem na dodržování pokynů vydaných zaměstnavatelem zaměstnanci, a to nejen při manipulaci s kontejnerem.

Oblastní inspektorát práce (OIP) hodnotí přijatá opatření jako odpovídající.

Informace o opatřeních provedených OIP:
Vzhledem k tomu, že v souvislosti se vznikem úrazu nebylo zjištěno porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce, navrhl inspektor OIP na základě ustanovení  § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ke zlepšení stavu bezpečnosti práce a technických zařízení následující opatření (doporučení): Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy u zaměstnavatele doplnit o možné riziko zranění osob při manipulaci s kontejnerem na zemi při jízdě vzad a stanovit pro obsluhu nosiče kontejnerů pokyn, kterým toto riziko vyloučí, eliminuje.

Komentáře

Objektivní šetření

23.09.2013 - 17:31 Eduard Šimánek
Inspektorovi, který vyšetřoval tento úraz děkuji, protože je to po dlouhé době objektivní a nezaujatý závěr. Inspektor si rovněž neplete objektivní odpovědnost zaměstnavatele za odpovědnost absolutní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail