Pracovní úraz z důvodu selhání technického zařízení

Zdroj: 

Pracovník přepadl z pracovní plošiny. Nebylo zjištěno porušování bezpečnosti práce.

Úrazový děj

V den úrazu zaměstnanci stavěli nové sloupy trakčního vedení pro tramvajovou dopravu. Dva zaměstnanci stáli na pracovní plošině, vyrovnávali sloup do kolmé polohy k chodníku a tento přidrželi. Pro srovnání další pracovníci zajistili sloup v poloze, do které byl ustaven. Během zdvihání plošiny do úrovně hlavy sloupu došlo k selhání koncového vypínače zdvihu plošiny. Plošina pokračovala v pohybu směrem nahoru, až došlo k vyjetí opěrných rolen z vodících lišt a naklonění plošiny. Při naklonění plošiny spadl jeden z pracovníků na protisvah z výšky cca 5 m. Jeho kolega, který stál na bližším konci plošiny k protisvahu se udržel na plošině za pomoci zábradlí a plošinu vypnul.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele ani postiženého pracovníka nebylo zjištěno.

Závěr
Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla provedena.
Organizační: do doby vydání závazných stanovisek vyšetřovacích orgánů činných v trestním řízení – posudek soudního znalce, byla předmětná plošina vyřazena v provozu.
Výchovná: zaměstnanci byli s pracovním úrazem seznámeni. Závěry šetření a informace o PÚ budou poskytnuty i ostatním dopravním podnikům v ČR, kde je provozován stejný typ plošiny.

Dále byla navržena nad rámec již stanovených opatření další vycházející ze závěrů šetření a z vyjádření specialistů v oboru zdvihacích zařízení, a to: zvýšit důraz na každodenní dozor provozu zdvihacích zařízení na všech stupních řízení a z nedodržování stanovených bezpečnostních pravidel a postupů vyvozovat závěry. Zajistit od výrobce plošiny stanovisko k dodatečné montáži mechanické zarážky na konec vodících lišt.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Oblastní inspektorát práce neprovedl vůči právnické osobě žádná opatření.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail