Bílé knihy

Zdroj: 

Bílé knihy jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. Někdy navazují na “zelené knihy” zveřejněné s cílem podnítit proces konzultace na Evropské úrovni. Zatímco “zelené knihy” prezentují široké spektrum nápadů a předkládají je veřejnosti k diskuzi, “bílé knihy” obsahují oficiální návrhy pro určité oblasti politiky (celek návrhů k postupům na komunitární úrovni ) a mají napomáhat jejich rozvoji. Jsou následně programovým dokumentem střednědobého výhledu.

Přehled publikací sahá od roku 2014 až před rok 1990. Do databáze jsou knihy zařazovány sestupně podle čísel, a ne podle aktuálního publikování (některá nižší čísla jsou uveřejňovány později, než je jejich uveřejněné datum schválení).

 

Označení Datum
KOM(2014) 449 final
BÍLÁ KNIHA o zefektivnění kontroly spojování podniků v EU
 
WHITE PAPER Towards more effective EU merger control
9. července 2014
KOM(2011)144
BÍLÁ KNIHA - Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopnéhodopravního systému účinně využívajícího zdroje
 
WHITE PAPER - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system
28. března 2011
KOM(2010)370
Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví (V Bruselu dne 12.7.2010)
 
White paper - On Insurance Guarantee Schemes (Brussels, 12.7.2010)
12. července 2010
KOM(2009) 324
Bílá kniha - Modernizace normalizace v oblasti informačních a komunikačních technologií v EU – kroky kupředu (V Bruselu dne 3.7.2009)
 
White paper - Modernising ICT Standardisation in the EU - The Way Forward (Brussels, 3.07.2009)
3. července 2009
KOM(2009) 214
Bílá kniha o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (V Bruselu dne 18.5.2009)
 
White paper on professional cross border transportation of euro cash by road between Member States in the euro area (Brussels, 18.05.2009)
18. května 2009
KOM(2009) 147
Bílá kniha - Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci (V Bruselu dne 1.4.2009)
 
White paper - Adapting to climate change: Towards a European framework for action  (Brussels, 1.4.2009)
1. dubna 2009
KOM(2008) 165
Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (V Bruselu dne 2. 4. 2008), Stanovisko EHSV 2009/C 228/06
 
White paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (Brussels, 2.4.2008)
2. dubna 2008
KOM(2007) 807
Bílá kniha o integraci trhů EU s hypotečními úvěry (V Bruselu dne 18.12.2007)
 
White paper on the integration of EU mortgage credit markets {SEC(2007) 1683} {SEC(2007) 1684} (Brussels,  18.12.2007)
18. prosince 2007
KOM(2007) 630
Bílá kniha - Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013 (V Bruselu dne 23.10.2007)
 
White paper - Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 (Brussels,  23.10.2007)
23. října 2007
KOM(2007) 391
Bílá kniha o sportu (V Bruselu dne 11.7.2007), Sdělení Komise KOM (2011) 0012
 
White paper on sport (Brussels, 11.7.2007)
11. července 2007
KOM(2007) 279
Bílá kniha - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (V Bruselu dne 30.5.2007), Usnesení 2010/C 8 E/18
 
White Paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues (Brussels, 30.5.2007)
30. května 2007
KOM(2006) 686
Bílá knihazlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy  (V Bruselu dne 15.11.2006)
 
White Paper  on enhancing the single market framework for investment funds (Brussels, 15.11.2006)
15. listopadu 2006
KOM(2006) 35
Bílá kniha o evropské komunikační politice (V Bruselu dne  1.2.2006)
 
White Paper on a European Communication Policy (Brussels, 1.2.2006)
1. února 2006
KOM(2005) 629
Bílá kniha - Politika finančních služeb 2005 – 2010 (V Bruselu dne  1.12.2005)
 
White Paper - Financial Services Policy 2005-2010 (December 2005)
1. prosince 2005
KOM(2005) 10
Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních v trestním řízení a jejich účinku v Evropské unii (V Bruselu dne 25.01.2005)
 
White paper on exchanges of information on convictions and the effect of such convictions in the European Union (January 2005)
25. ledna 2005
KOM(2004) 675
Bílá kniha o přezkumu nařízení č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla ES v námořní dopravě (V Bruselu dne  13.10.2004)
 
White Paper on the review of Regulation 4056/86, applying the EC competition rules to maritime transport (October 2004)
13. října 2004
KOM(2004) 374
Bílá kniha o službách obecného zájmu (V Bruselu dne 12.5.2004)
 
White Paper on services of general interest (May 2004)
12. května 2004
KOM(2003) 673
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper Space: A new European frontier for an expanding Union - An action plan for implementing the European Space policy (November 2003 )
11. listopadu 2003
KOM(2001) 681
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper: A New Impetus for European Youth (November 2001)
21. listopadu 2001
KOM(2001) 370
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění. Stanovisko VR (2007/C 146/13) a SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EP - Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent (Přezkum Bílé knihy o dopravě z roku 2001 v polovině období) – COM 2006) 314
 
White Paper: European transport policy for 2010: time to decide (September 2001)
12. září 2001
KOM(2001) 428
Bílá kniha o evropské správě věcí veřejných (4.9.2009), včetně  Stanoviska (2009/C 211/01)
 
White Paper: European Governance (July 2001)
25. července 2001
KOM(2001) 88
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper on the Strategy for a Future Chemicals Policy (February 2000)
27. února 2001
KOM(1999) 101
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper on Modernisation of the Rules Implementing Articles 85 and 86 of the EC Treaty - Commission programme No 99/027 (April 1999)
28. dubna 1999
KOM(1999) 6
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - White Paper on Commerce (January 1999)
30. ledna 1999
KOM(98) 466
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
Fair payment for infrastructure use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU - White Paper (July 1998)
30. července 1998
KOM(97) 599
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
Communication from the Commission - Energy for the future: Renewable sources of energy - White Paper for a Community strategy and action plan (November 1997)
29. listopadu 1997
KOM(97) 334
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper on Sectors and Activities excluded from the Working Time Directive (July 1997)
30. července 1997
KOM(96) 421
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper : A Strategy for Revitalising the Community s Railways (July 1996)
30. prosince 1996
KOM(95) 682
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
COM(95) 682
 White Paper : An Energy Policy for the European Union , (December 1995) - odkaz ve francouzském znění
30. prosince 1995
KOM(95) 590
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper on Education and Training - Teaching and Learning - Towards the Learning Society (November 1995)
30. listopadu 1995
KOM(95) 163
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
White Paper: Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union (May 1995), odkaz - francouzské znění
30. května 1995
KOM(94) 333
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
European Social Policy - A Way Forward for the Union - A White Paper (July 1994) -  není k dispozici on line
30. července 1994
KOM(93) 700
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century - White Paper (December 1993) - není k dispozici on-line
30. prosince 1993
SEK(92) 2472
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
Removing the Legal Obstacles to the Use of the Ecu - Commission White Paper for the Council, (December 1992 ) - není k dispozici on line
30. prosince 1992
KOM(88) 320
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění
 
Internal Market and Industrial Cooperation - Statute for the European Company - Internal market White Paper, point 137 (memorandum from the Commission to Parliament, the Council and the two sides of industry) (June 1988) - není k dispozici on line
30. června 1988
KOM(85) 310
Bílá kniha - není k dispozici v českém znění (uveden hlavní text v angličtině)
 
Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985) (June 1985) -(main text Annex ) - příloha
30. května 1985

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail