Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou

Zdroj: 

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) vydala Sborník úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) ratifikovaných Českou republikou, kde jsou plné texty těchto úmluv.

Publikované ratifikované úmluvy MOP jsou většinou převzaty ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR. Sborník úmluv byl realizován v rámci projektu ČMKOS 2017 „§ 320a zákoníku práce I. – Průmysl, vzdělávání, práce, společnost 4.0“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV.

Podle článku 10 Ústavy ČR jsou "vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, a jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva."

Nejsou-li ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce v členském státě dodržovány, je možné za určitých podmínek podat stížnost Mezinárodnímu úřadu práce.

Hlavním posláním Mezinárodní organizace práce je vytváření celosvětově uznávaných minimálních standardů práce a sociální ochrany prostřednictvím úmluv, protokolů a doporučení schvalovaných Mezinárodními konferencemi práce, které přispívají ke zlepšení pracovních a životních podmínek, podpora jejich ratifikace a kontrola důsledného dodržování ratifikovaných úmluv členskými zeměmi MOP prostřednictvím kontrolního mechanismu této významné mezinárodní organizace.

Zde předkládáme seznam ratifikovaných úmluv MOP týkajících se BOZP od r. 1919 do konce r. 2017. Celá publikace je ke stažení na webových stránkách ČMKOS, kde najdete i publikaci Úmluvy MOP neratifikované Českou republikou.

 • ÚMLUVA Č. 1 - Úmluva o pracovní době v průmyslu, 1919
 • ÚMLUVA Č. 12 - Úmluva o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství, 1921
 • ÚMLUVA Č. 13 - Úmluva o používání běloby v natěračství, 1921
 • ÚMLUVA Č. 17 - Úmluva o odškodnění pracovních úrazů, 1925
 • ÚMLUVA Č. 18 - Úmluva týkající se odškodnění nemocí z povolání, 1925
 • ÚMLUVA Č. 19 - Úmluva o rovnocenném nakládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních úrazů, 1925
 • ÚMLUVA Č. 42 - Úmluva o odškodnění nemocí z povolání (revidovaná), 1934
 • ÚMLUVA Č. 43 - Úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, 1934
 • ÚMLUVA Č. 49 - Úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, 1935
 • ÚMLUVA Č. 77 - Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu, 1946
 • ÚMLUVA Č. 78 - Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946
 • ÚMLUVA Č. 81 - Úmluva o inspekci práce v průmyslu a obchodě, 1947
 • ÚMLUVA Č. 90 - Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná), 1948
 • ÚMLUVA Č. 115 - Úmluva o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením, 1960
 • ÚMLUVA Č. 120 - Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích, 1964
 • ÚMLUVA Č. 124 - Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých pod zemí v dolech, 1965
 • ÚMLUVA Č. 129 - Úmluva o inspekci práce v zemědělství, 1969
 • ÚMLUVA Č. 136 - Úmluva o ochraně proti ohrožení otravou benzenem, 1971
 • ÚMLUVA Č. 139 - Úmluva o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli, 1974
 • ÚMLUVA Č. 148 - Úmluva o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích, 1977
 • ÚMLUVA Č. 155 - Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, 1981
 • ÚMLUVA Č. 160 - Úmluva o statistikách práce, 1985
 • ÚMLUVA Č. 161 - Úmluva o závodních zdravotních službách, 1985
 • ÚMLUVA Č. 164 - Úmluva o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky, 1987
 • ÚMLUVA Č. 167 - Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 1988
 • ÚMLUVA Č. 171 - Úmluva o noční práci, 1990
 • ÚMLUVA Č. 176 - Úmluva týkající se bezpečnosti a zdraví při práci v dolech, 1995
 • ÚMLUVA Č. 187 - Úmluva o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2006

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail