Co naleznete na oborovém portálu s názvem BOZPinfo?

Oborový portál BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz) se zabývá oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zaměřuje se na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků.

Hlavním cílem BOZPinfo je poskytovat uživateli komplexní informace a přehled informačních zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu. Základnu informačních zdrojů oborového portálu BOZPinfo tvoří především instituce v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a resortu Ministerstva zdravotnictví ČR včetně sociálních partnerů a jiných subjektů nebo profesních sdružení v ČR a na Slovensku.

Oborový portál BOZPinfo je úzce propojený s rubrikami webových stránek národního informačního centra České republiky (Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - http://www.ceskyfocalpoint.cz), jejichž provoz zajišťuje MPSV ČR na základě požadavků Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work).

BOZPinfo nabízí také možnost:

  • pravidelného týdenního informování formou e-mailového zpravodajství (newsletteru) o novinkách na webu BOZPinfo pro registrované uživatele,
  • poskytování aktualit formou kanálu RSS kanálu (Really Simple Syndication). Jde o vytvoření kanálu s novinkami a změnami na portálu BOZPinfo a umožňuje uživateli, aby na svém PC obdržel informace o novinkách na jeho stránkách, aniž by je musel navštívit nebo o novinkách obdržet email.
    kanál RSS pro BOZPinfo ...

Úvodní strana BOZPinfo
Na úvodní straně BOZPinfo jsou umístěny nově publikované články v rubrikách a zpravodajství z oblasti BOZP. Naleznete zde také odkazy na programy a kampaně na podporu BOZP v ČR a další. Součástí úvodní stránky je také „Téma BOZPinfo“, což je článek zaměřený na konkrétní problematiku související s BOZP v ČR nebo ve světě. V pravé části hlavičky portálu má uživatel k dispozici odkaz na Encyklopedii BOZP.

Rady pro Vás
Rubrika je zaměřena na poskytování praktických návodů, např. odpovědí odborníků na dotazy čtenářů, popis orgánů a organizací státní správy, institucí a profesí zajišťujících dozor nebo poskytujících služby v oblasti BOZP, informace pro zaměstnavatele i zaměstnance z oblasti BOZP, formuláře z BOZP ke stažení včetně pokynů k jejich vyplnění aj. Pro založení prostoru pro vlastní dotazy a rady můžete využít i sekci Poradna, sloužící k výměně praktických zkušeností.

Právní předpisy
Rubrika poskytuje zpravodajství o aktualitách v právní úpravě České republiky z oblasti BOZP, vyhledávače v seznamu platných právních předpisů ČR a technických norem ČSN včetně odkazu na stránky Portálu veřejné správy, kde si můžete k vyhledanému právnímu předpisu nalézt plný text daného předpisu. Rubrika obsahuje i aktualizovaný seznam právních předpisů EU (směrnice, rozhodnutí a nařízení) a harmonizovaných norem ke směrnicím, rejstřík, zkratky, zpravodajství o aktualitách v právní úpravě EU včetně vybraných plných textů předpisů se vztahem k BOZP a výběr dokumentů z úředního věstníku EU.

Věda a výzkum
Rubrika obsahuje přehled projektů a výzkumných záměrů zabývajících se řešením problematiky BOZP v České republice. Cílem této rubriky je vytvořit informační základnu, ve které jsou shromažďovány informace o výzkumu a výzkumných pramenech z této oblasti. Uživatelé zde naleznou přehled o současném stavu vědy a výzkumu včetně dosažených výsledků.

Knihovna BOZP
Rubrika obsahuje tematicky členěné odborné články z původní tvorby nebo přebírané z periodik a jiných webů z oblasti BOZP, informace o novinkách v BOZP a elektronické verze publikací vydávaných například Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., Státním zdravotním ústavem a jinými institucemi. Uživatel portálu zde také nalezne recenze českých a zahraničních publikací, periodik a dalších relevantních webových stránek z oblasti BOZP, rozhovory a off-line zdroj o měsíčních přírůstcích odborné literatury v Odborné knihovně VÚBP, v. v. i. V rámci rubriky je také vstup do podrubriky "Téma BOZPinfo".

Kalendář akcí
Rubrika obsahuje pravidelně aktualizovaný přehled akcí z oblasti BOZP ve formě kalendáře. Rubrika poskytuje také možnost pro pořadatele akce si samostatně, po zaregistrování na našem serveru, vložit do kalendáře informace o konané akci. Tato služba je zpoplatněná. Zveřejnění akce na stránkách BOZPinfo schvaluje šéfredaktor rubriky.

Pracovní místa
Nabízíte nebo hledáte zaměstnání v oblasti BOZP, PO či podobných oborech? Pak jste v této rubrice správně...

Katalog OZO
Databáze odborně způsobilých osob, kterou mohou použít podniky a firmy, pokud shání služby OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, v požární ochraně nebo technika požární ochrany.

Hlavní partneři projektu BOZPinfo.cz:
Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, Státní zdravotní ústav, Institut technické inspekce Praha.

Vaše názory, náměty nebo připomínky můžete zaslat na adresu bozpinfo@vubp-praha.cz

Provozovatel serveru BOZPinfo.cz:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 9
110 00  Praha 1, Česká republika
(IČ: 00025950, DIČ: CZ00025950)

tel: +420 221 015 811
e-mail: bozpinfo@vubp-praha.cz
http://www.vubp.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail