Projekt 03-S4-2024-VUBP Prevence rizik a školení BOZP prostřednictvím virtuální reality

Cílem projektu je na základě definovaných hlavních rizik při práci, které způsobují nejvíce pracovních úrazů, vizualizovat/digitalizovat tato rizika tak, aby mohla být preventivně předána pracovníkům formou prožitku v bezpečných podmínkách, tzn. prostřednictvím virtuální reality.

Anotace: Na základě dlouhodobé zkušenosti je zřejmé, že aktuální způsoby prevence pracovních úrazů nejsou dostatečně účinné. Zároveň současné nástroje prevence pracovních úrazů vykazují nízkou efektivitu. Aktuálně nejúčinnějším nástrojem pro prevenci pracovních úrazů je hodnocení a řízení rizik při práci. Cílem projektu je na základě definovaných hlavních rizik při práci, které způsobují nejvíce pracovních úrazů, vizualizovat/digitalizovat tato rizika tak, aby mohla být preventivně předána pracovníkům formou prožitku v bezpečných podmínkách, tzn. prostřednictvím virtuální reality. Jak se již z předchozího projektu „11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP“ ukazuje, tento způsob je nejen inovativní a přináší zájem o BOZP, ale je též jedním z nejúčinnějších nástrojů v rámci předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Projekt si klade za cíl i koncepční posun ve smyslu opatření k minimalizování dopadů pracovní úrazovosti na trh práce a inovativní řízení rizik při práci.

Klíčová slova: virtuální realita, prevence rizik, školení BOZP, pracovní úrazy

Řešeno: 01/2024 - 12/2026

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail