Stanoviska VR

Zdroj: 

Stanoviska Výboru regionů z plenárních zasedání publikovaná v roce 2006 až 2016.

 

Označení Datum publikování Název Plenární zasedání
2016/C 051/4 10. února 2016 Stanovisko Evropského výboru regionů – Normy odměňování zaměstnanců v EU
+ (Anglická verze)
115
(3. 12. 2015 - 4. 12. 2015)
2016/C 051/5 10. února 2016 Stanovisko Evropského výboru regionů – Úloha sociální ekonomiky v oživení hospodářského růstu a boji proti nezaměstnanosti
+ (Anglická verze)
115
(3. 12. 2015 - 4. 12. 2015)
2015/C 313/05 22. září 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů
+ (Anglická verze)
113
(8. 7. 2015 - 9. 7. 2015)
2015/C 313/04 22. září 2015 Usnesení o prioritách pro pracovní program Evropské komise na rok 2016
+ (Anglická verze)
113
(8. 7. 2015 - 9. 7. 2015)
2015/C 313/06 22. září 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu
+ (Anglická verze)
113
(8. 7. 2015 - 9. 7. 2015)
2015/C 313/08 22. září 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Výsledek jednání o dohodách o partnerství a operačních programech
+ (Anglická verze)
113
(8. 7. 2015 - 9. 7. 2015)
2015/C 260/01 7. srpna 2015 Usnesení k prioritám Evropského výboru regionů pro šesté funkční období 2015–2020
+ (Anglická verze)
112
(3. 6. 2015 - 4. 6. 2015)
2015/C 260/03 7. srpna 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Důstojný život pro všechny: od vize ke společným opatřením
+ (Anglická verze)
112
(3. 6. 2015 - 4. 6. 2015)
2015/C 260/05 7. srpna 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států
+ (Anglická verze)
112
(3. 6. 2015 - 4. 6. 2015)
2015/C 260/04 7. srpna 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Podpora spravedlivého obchodu v Evropě na místní a regionální úrovni
+ (Anglická verze)
112
(3. 6. 2015 - 4. 6. 2015)
2015/C 195/01 12. června 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014–2015
+ (Anglická verze)
111
(16. 4. 2015 - 17. 4. 2015)
2015/C 195/06 12. června 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Účinné využívání zdrojů ve stavebnictví
+ (Anglická verze)
111
(16. 4. 2015 - 17. 4. 2015)
2015/C 195/02 12. června 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011
+ (Anglická verze)
111
(16. 4. 2015 - 17. 4. 2015)
2015/C 140/08 28. dubna 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: přezkum evropských právních předpisů v oblasti odpadů
+ (Anglická verze)
110
(11. 2. 2015 - 13. 2. 2015)
2015/C 140/05 28. dubna 2015 Stanovisko Evropského výboru regionů – Zelený akční plán pro malé a střední podniky a Iniciativa zelené zaměstnanosti
+ (Anglická verze)
110
(11. 2. 2015 - 13. 2. 2015)
2014/C 415/02 20. listopadu 2014 Stanovisko Výboru regionů – Opatření na podporu vytváření podmínek pro zakládání nových společností v oblasti vyspělých technologií
+ (Anglická verze)
108
(6. 10. 2014 - 8. 10. 2014)
2014/C 415/04 20. listopadu 2014 Stanovisko Výboru regionů – Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030
+ (Anglická verze)
108
(6. 10. 2014 - 8. 10. 2014)
2014/C 415/06 20. listopadu 2014 Stanovisko Výboru regionů – Balíček Čisté ovzduší pro Evropu
+ (Anglická verze)
108
(6. 10. 2014 - 8. 10. 2014)
2014/C 415/08 20. listopadu 2014 Stanovisko Výboru regionů – Evropská platforma pro boj proti nehlášené práci
+ (Anglická verze)
108
(6. 10. 2014 - 8. 10. 2014)
2014/C 271/03 19. srpna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Směrem k integrované městské agendě pro EU
+ (Anglická verze)
107
(25. 6. 2014 - 26. 6. 2014)
2014/C 271/05 19. srpna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Sedmý akční program pro životní prostředí a udržitelnost měst
+ (Anglická verze)
107
(25. 6. 2014 - 26. 6. 2014)
2014/C 271/14 19. srpna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Mobilita pracovní síly a posílení sítě EURES
+ (Anglická verze)
107
(25. 6. 2014 - 26. 6. 2014)
2014/C 174/03 7. června 2014 Stanovisko Výboru regionů – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 2013–2014
+ (Anglická verze)
106
(2. 4. 2013 - 3. 4. 2014)
2014/C 174/04 7. června 2014 Stanovisko Výboru regionů – Cenově přístupná energie pro všechny
+ (Anglická verze)
106
(2. 4. 2013 - 3. 4. 2014)
2014/C 174/05 7. června 2014 Stanovisko Výboru regionů – Nové pokyny pro státní podporu v oblasti energetiky
+ (Anglická verze)
106
(2. 4. 2013 - 3. 4. 2014)
2014/C 174/08 7. června 2014 Stanovisko Výboru regionů – Návrh směrnice o lehkých plastových nákupních taškách
+ (Anglická verze)
106
(2. 4. 2013 - 3. 4. 2014)
2014/C 126/02 29. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví
+ (Anglická verze)
105
(30. 1. 2014 - 31. 1. 2014)
2014/C 126/04 29. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Zelená kniha rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
+ (Anglická verze)
105
(30. 1. 2014 - 31. 1. 2014)
2014/C 126/07 29. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Nerovnosti v oblasti zdraví v Evropské unii
+ (Anglická verze)
105
(30. 1. 2014 - 31. 1. 2014)
2014/C 126/11 29. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Návrh nařízení, kterým se mění nařízení o přepravě odpadů
+ (Anglická verze)
105
(30. 1. 2014 - 31. 1. 2014)
2014/C 114/02 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Zpráva o občanství EU pro rok 2013
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014C/ 114/05 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/06 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Sport, zdravotní postižení, zábava
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014C/ 114/06 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Státní podpora v odvětví rybolovu a akvakultury
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014C/ 114/07 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Státní podpora v odvětví rybolovu a akvakultury
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/03 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Pokyny EU ke státní podpoře letišť a leteckých společností
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014C/ 114/04 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Přidaná hodnota makroregionálních strategií
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014C 114/08 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Strategické zásady udržitelného rozvoje akvakultury v EU
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014C/ 114/09 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Výzkumní pracovníci, studenti, dobrovolníci a další skupiny příslušníků třetích zemí
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/10 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Fond solidarity Evropské unie
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/11 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Rámec pro budoucí přístavní politiku EU
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/12 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Strategie integrace Romů
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/13 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Směrnice o elektronické fakturaci a sdělení o komplexním elektronickém zadávání veřejných zakázek
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/14 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/15 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Balíček týkající se „inteligentních hranic“
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2014/C 114/16 15. dubna 2014 Stanovisko Výboru regionů – Nařízení o úředních kontrolách
+ (Anglická verze)
104
(28. 11. 2013 - 29. 11. 2013)
2013/C 356/01 5. prosince 2013 Usnesení Výboru regionů 19. konference smluvních stran UNFCCC – Učinit pokroky v rámci mezinárodní agendy v oblasti změny klimatu
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/18 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Návrh směrnice o územním plánování námořních prostor a integrované správě pobřeží
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/09 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Kosmická průmyslová politika EU
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/10 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/04 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Návrh rozpočtu EU na rok 2014
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/05 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Pohled místních a regionálních orgánů na plyn a ropu z břidlic a na horninami zadržený plyn a ropu (nekonvenční uhlovodíky)
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/11 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Balíček opatření EU v oblasti sociálních investic
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/02 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Doporučení pro lepší vynakládání prostředků
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/03 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Partnerství městských a venkovských oblastí a jejich správa
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/06 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/07 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/08 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/12 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Akční plán podnikání 2020
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/13 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/14 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Udržitelný rozvoj venkovských oblastí
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/15 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Posilování místních orgánů v partnerských zemích za účelem zlepšení správy věcí veřejných a účinnějšího dosahování výsledků v oblasti rozvoje
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/16 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Čtvrtý železniční balíček
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 356/17 5. prosince 2013 Stanovisko Výboru regionů Hlavní směry transevropských telekomunikačních sítí
+ (Anglická verze)
103
(7. 10. 2013 - 9. 10. 2013)
2013/C 280/08 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/05 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Strategie kybernetické bezpečnosti
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/10 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Snížení nákladu na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/03 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Přeshraniční pracovníci: posouzení situace po dvaceti letech fungování vnitřního trhu, problémy a výhledy
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/11 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobku
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/01 27. září 2013 Usnesení Výboru regionu Priority Výboru regionu v roce 2014 s ohledem na pracovní program Evropské komise
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/02 27. září 2013 Usnesení Výboru regionu Prohloubení hospodářské a měnové unie
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/04 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Posuzování územních dopadu
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/06 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Inteligentní města a obce – evropské inovační partnerství
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/07 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 280/09 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Poezkum hlavních cílu Evropské unie v oblasti odpadu
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 218/01 30. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/02 30. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Kulturní a tvůrčí odvětví pro růst a zaměstnanost
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/03 30. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Odstranění inovační nespojitosti
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/06 30. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/07 30. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Revize směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/08 30. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Sedmý akční program Evropské unie pro životní prostředí
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/04 10. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Účelnost právních předpisů EU
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 218/05 10. července 2013 Stanovisko Výboru regionu Vývoj situace na trhu a následné podmínky pro hladké postupné ukončení režimu mléčných kvót – druhá zpráva o „hladkém průběhu“
+ (Anglická verze)
101
(30. 5. 2013 - 30. 5. 2013)
2013/C 139/05 17. května 2013 Stanovisko Podpora EU určená na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace
+ (Anglická verze)
100
(11. 4. 2012 - 12. 4. 2013)
2013/C 139/09 17. května 2013 Stanovisko Zaměření mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací a její posílení
+ (Anglická verze)
100
(11. 4. 2012 - 12. 4. 2013)
2013/C 139/04 17. května 2013 Stanovisko Pokyny EU pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích
+ (Anglická verze)
100
(11. 4. 2012 - 12. 4. 2013)
2013/C 139/03 17. května 2013 Stanovisko Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu
+ (Anglická verze)
100
(11. 4. 2012 - 12. 4. 2013)
2013/C 62/01 2. března 2013 Usnesení Výboru regionů k balíčku právních předpisů týkajících se politiky soudržnosti po roce 2013
+ (Anglická verze)
99
(31. 1. 2013 - 1. 2. 2013)
2013/C 62/13 2. března 2013 Stanovisko Výboru regionů Nejvzdálenější regiony Evropské unie ve světle strategie Evropa 2020
+ (Anglická verze)
99
(31. 1. 2013 - 1. 2. 2013)
2013/C 62/11 2. března 2013 Stanovisko Výboru regionů Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií
+ (Anglická verze)
99
(31. 1. 2013 - 1. 2. 2013)
2013/C 17/03 19. ledna 2013 Stanovisko Výboru regionů Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu
+ (Anglická verze)
98
(29. 11. 2012 - 30. 11. 2012)
2013/C 17/07 19. ledna 2013 Stanovisko Výboru regionů Na cestě k 7. akčnímu programu pro životní prostředí: lepší uplatňování environmentálního práva EU
+ (Anglická verze)
98
(29. 11. 2012 - 30. 11. 2012)
2013/C 17/14 19. ledna 2013 Stanovisko Výboru regionů Prioritní látky v oblasti vodní politiky
+ (Anglická verze)
98
(29. 11. 2012 - 30. 11. 2012)
2013/C 17/01 19. ledna 2013 Usnesení Výboru regionů k prioritám Výboru regionů v roce 2013 s ohledem na legislativní a pracovní program Evropské komise
+ (Anglická verze)
98
(29. 11. 2012 - 30. 11. 2012)
2013/C 17/06 19. ledna 2013 Stanovisko Výboru regionů Modernizace státní podpory v EU
+ (Anglická verze)
98
(29. 11. 2012 - 30. 11. 2012)
2013/C 17/09 19. ledna 2013 Stanovisko Výboru regionů Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
+ (Anglická verze)
98
(29. 11. 2012 - 30. 11. 2012)
2012/C 391/02 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Bílá kniha Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/12 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Přezkum směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru a sdělení o veřejně přístupných údajích
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/13 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Balíček opatření pro ochranu údajů
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/14 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Balíček ochrany legálního hospodářství
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/08 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020)
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/11 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/05 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Přizpůsobování se změně klimatu a regionální reakce: případ pobřežních regionů
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/06 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Specifické regionální přístupy ke změně klimatu v EU na základě příkladu horských regionů
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 391/04 18. prosince 2012 Stanovisko Výboru regionů Energetický plán do roku 2050
+ (Anglická verze)
97
(8. 10. 2012 - 10. 10. 2012)
2012/C 277/17 13. září 2012 Stanovisko Výboru regionů Balíček „odpovědné podniky“
+ (Anglická verze)
96
(18. 7. 2012 - 19. 7. 2012)
2012/C 277/07 13. září 2012 Stanovisko Výboru regionů Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů
+ (Anglická verze)
96
(18. 7. 2012 - 19. 7. 2012)
2012/C 277/08 13. září 2012 Stanovisko Výboru regionů Návrh nařízení o programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
+ (Anglická verze)
96
(18. 7. 2012 - 19. 7. 2012)
2012/C 277/14 13. září 2012 Stanovisko Výboru regionů Horizont 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace)
+ (Anglická verze)
96
(18. 7. 2012 - 19. 7. 2012)
2012/C 277/13 13. září 2012 Stanovisko Výboru regionů Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES
+ (Anglická verze)
96
(18. 7. 2012 - 19. 7. 2012)
2012/C 277/04 13. září 2012 Stanovisko Výboru regionů Města budoucnosti – ekologicky a sociálně udržitelná města
+ (Anglická verze)
96
(18. 7. 2012 - 19. 7. 2012)
2012/C 225/17 27. července 2012 Stanovisko Výboru regionů „Program spotřebitelé na období 2014–2020“
+ (Anglická verze)
95
(3. 5. 2012 - 4. 5. 2012)
2012/C 225/18 27. července 2012 Stanovisko Výboru regionů „Program zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020“
+ (Anglická verze)
95
(3. 5. 2012 - 4. 5. 2012)
2012/C 225/14 27. července 2012 Stanovisko Výboru regionů „Legislativní návrhy k reformě společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova po roce 2013“
+ (Anglická verze)
95
(3. 5. 2012 - 4. 5. 2012)
2012/C 113/03 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Společný systém daně z finančních transakcí
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/04 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Obnovená evropská agenda pro integraci
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/07 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Dětská chudoba
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/06 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Přezkum nařízení o ESÚS
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/10 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/05 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Budoucnost evropského hlavního města kultury
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/09 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Modernizace vysokoškolského vzdělávání
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/08 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Směrnice o hluku ve venkovním prostředí: další postup
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/11 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Soubor právních předpisů o právech obětí
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 113/12 18. dubna 2012 Stanovisko Výboru regionů Rozvoj evropské kultury víceúrovňové správy: sledování provádění bílé knihy Výboru regionů
+ (Anglická verze)
94
(15. 2. 2012 - 16. 2. 2012)
2012/C 54/01 23. února 2012 Usnesení Výboru regionů „K prioritám Výboru regionů v roce 2012 na základě legislativního a pracovního programu Evropské komise“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/02 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Podpora zemědělských produktů“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/03 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/04 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Přezkum evropské politiky sousedství“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/05 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Méně správních úkonů pro občany: podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/06 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/07 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Příspěvek místních a regionálních orgánů EU ke konferenci OSN o udržitelném rozvoji 2012 (RIO+20)“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/08 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Nový víceletý finanční rámec po roce 2013“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/09 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Energetická účinnost“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 54/10 23. února 2012 Stanovisko Výboru regionů „Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB)“
+ (Anglická verze)
93
(14. 12. 2011 - 15. 12. 2011)
2012/C 9/02 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Směrem k evropské agendě sociálního bydlení
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/03 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Územní spolupráce ve Středomoří prostřednictvím jadransko-jónského makroregionu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/01 11. ledna 2012 Usnesení Výboru regionů Na cestě k 17. konferenci OSN o změně klimatu v Durbanu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/05 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/08 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/12 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Evropský akční plán „Egovernment“ na období 2011–2015
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/13 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Evropská a mezinárodní mobilita úředníků a zaměstnanců orgánů územní správy Evropské unie
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/14 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/09 11. ledna 2012 Revidované stanovisko Výboru regionů Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012 C 9/04 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionu Inteligentní regulace
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/07 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace – Konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/06 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Doplňkovost opatření na úrovni členských států a EU ke snížení rozdílů v hospodářském a sociálním růstu
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/10 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Úloha místních a regionálních orgánů při dosahování cílů strategie Evropa 2020
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2012/C 9/11 11. ledna 2012 Stanovisko Výboru regionů Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv
+ (Anglická verze)
92
(11. 10. 2011 - 12. 10. 2011)
2011/C 259/12 2. září 2011 Stanovisko Výboru regionů – Strategie vnitřní bezpečnosti EU
+ (Anglická verze)
91
(30. 6. 2011 - 1. 7. 2011)
2011/C 259/09 2. září 2011 Stanovisko Výboru regionů – Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období
+ (Anglická verze)
91
(30. 6. 2011 - 1. 7. 2011)
2011/C 259/02 2. září 2011  Bílá kniha Plán jednotného evropského dopravního prostoru
+ (Anglická verze)
91
(30. 6. 2011 - 1. 7. 2011)
2011/C 192/04 1. července 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy“
+ (Anglická verze)
90
(11. 5. 2011 - 12. 5. 2011)
2011/C 192/05 1. července 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „Budoucnost szp do roku 2020: řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky“
+ (Anglická verze)
90
(11. 5. 2011 - 12. 5. 2011)
2011/C 192/05 1. července 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „Budoucnost szp do roku 2020: řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky“
+ (Anglická verze)
90
(11. 5. 2011 - 12. 5. 2011)
2011/C 192/03 1. července 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění – zvýšení dopadu rozvojové politiky EU“
+ (Anglická verze)
90
(11. 5. 2011 - 12. 5. 2011)
2011/C 166/06 7. června 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „Směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“
+ (Anglická verze)
89
(31. 3. 2011 - 1. 4. 2011)
2011/C 104/08 2. dubna 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „Udržitelnost biomasy“
+ (Anglická verze)
88
(27. 1. 2011 - 28. 1. 2011)
2011/C 104/02 2. dubna 2011 Stanovisko Výboru regionů na téma „Nové perspektivy pro přezkum nařízení o ESUS“ (z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
88
(27. 1. 2011 - 28. 1. 2011)
2011/C 42/03 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Mezinárodní politika v oblasti klimatu po Kodaňské konferenci“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/04 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Posílení koordinace hospodářské politiky“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/06 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/07 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/02 10. února 2011 Předběžné stanovisko Výboru regionů „Akční plán EU pro energetiku na období 2011–2020“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/09 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Politika soudržnosti: Strategická zpráva 2010 o provádění programů na období 2007–2013“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/10 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům – akční plán provádění Stockholmského programu“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/04 10. února 2011 Stanovisko Výboru regionů „Posílení koordinace hospodářské politiky“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 42/08 10. února 2011 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů „Role místních a regionálních orgánů v provádění strategie v oblasti zdraví 2008–2013“
+ (Anglická verze)
87
(1. 12. 2010 - 2. 12. 2010)
2011/C 15/06 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Strategie pro oblast Severního moře a Lamanšského průlivu“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/08 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Boj proti bezdomovectví“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/02 18. ledna 2011 Předběžné stanovisko Výboru regionů „Úloha místních a regionálních orgánů v budoucí politice životního prostředí“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/03 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Přínos politiky soudržnosti pro strategii Evropa 2020“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
011/C 15/04 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů k tématu „Měření pokroku překročením rámce HDP“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/05 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Mobilizace soukromých a veřejných investic pro obnovu a dlouhodobou strukturální změnu: rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/07 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Digitální program pro Evropu“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/09 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Provádění evropské politiky sousedství, zejména pak Iniciativy východní partnerství: modernizace, reformy a správní kapacita místních a regionálních orgánů Moldavské republiky“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/10 18. ledna 2011 Stanovisko Výboru regionů „Místní a regionální správa v Gruzii a rozvoj spolupráce mezi Gruzií a EU“
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2011/C 15/01 8. ledna 2011 Summit o změně klimatu v Cancúnu příspěvek Výboru regionů k 16. konferenci smluvních stran UNFCCC 29. listopadu – 10. prosince 2010
+ (Anglická verze)
86
(5. 10. 2010 - 6. 10. 2010)
2010/C 350/01 22. prosince 2010 Usnesení Výboru regionů k prioritám Výboru regionů na rok 2010 vycházejícím z legislativního a pracovního programu Evropské komise
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/01 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/05 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Akční plán pro městskou mobilitu
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/09 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Vývoj společné strategie pro klíčové technologie v EU
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/02 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Řešení dopadu stárnutí populace v EU (Zpráva o stárnutí populace za rok 2009)
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/08 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu budoucnosti
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/03 27. srpna 2010 Předběžné stanovisko Výboru regionů – Budoucnost politiky soudržnosti
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/06 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 2009–2010: kandidátské země
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/04 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Strategie Evropské unie pro region Baltského moře
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 232/07 27. srpna 2010 Stanovisko Výboru regionů – Zlepšení směrnic EIA a SEA
+ (Anglická verze)
84
(14. 4. 2010 - 15. 4. 2010)
2010/C 175/01 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Koordinovaná a udržitelná řešení problémů evropského automobilového průmyslu a posílení jeho územních vazeb
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/02 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/03 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Příspěvek k udržitelnému rozvoji: role spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/04 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Jakost zemědělských produktů
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/05 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Podpora zemědělcům v oblastech s přírodním znevýhodněním
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/06 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Obnovená strategie EU – Investování do mládeže
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/07 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Snížení funkční negramotnosti – Ambiciózní evropská strategie proti vyloučení a na podporu osobního rozvoje
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/08 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Zelená kniha – Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/09 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Internet věcí a opakované použití informací veřejného sektoru
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 175/10 1. července 2010 Stanovisko Výboru regionů – Evropský rok dobrovolnictví (2011)
+ (Anglická verze)
83
(9. 2. 2010 - 10. 2. 2010)
2010/C 141/02 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Budoucnost Lisabonské strategie v období po roce 2010
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/04 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Regionální hlediska v rozvoji mediální gramotnosti – Mediální výchova ve vzdělávací politice EU
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/06 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Dialog mezi univerzitami a podniky
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/07 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/09 29. května 2010 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů – Politika v oblasti lesnictví: cíle 20/20/20
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/11 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a nakládání s OEEZ
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/10 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – „Boj proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii“ a „Prevence obchodování s lidmi, boj proti němu a ochrana obětí“
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/01 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Balíček zlepšení tvorby právních předpisů 2007–2008
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/03 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Nové dovednosti pro nová pracovní místa – Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/05 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Infrastruktury IKT pro elektronickou vědu; strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT a výzkum budoucích a vznikajících technologií v Evropě
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 141/08 29. května 2010 Stanovisko Výboru regionů – Zelená kniha – Reforma společné rybářské politiky a vytváření udržitelné budoucnosti pro akvakulturu
+ (Anglická verze)
82
(3. 12. 2009 - 4. 12. 2009)
2010/C 79/01 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Strategie EU pro Podunají
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/04 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/05 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/06 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Aktualizovaný strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/07 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Zjednodušená SZP – úspěch pro všechny
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/08 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Stockholmský program: výzvy a příležitosti pro nový víceletý program prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/09 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Konkurenceschopná nákladní železniční doprava
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/10 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Balíček k léčivým přípravkům
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/11 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Budoucí společný evropský azylový systém II
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/12 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Facilita mikrofinancování Progress
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/02 27. března 2010 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů k tématuPrioritní opatřenímístních a regionálních orgánů zaměřená na prevenci násilí páchaného na ženách a zlepšení péče o oběti
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2010/C 79/03 27. března 2010 Stanovisko Výboru regionů k tématu Bílá kniha – Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci
+ (Anglická verze)
81
(5. 10. 2009 - 7. 10. 2009)
2009/C 211/02 7. září 2009 Stanovisko Výboru regionů rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi a EU, Afrika a Čína: na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/01 4. září 2009 Stanovisko - Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných

+ (Anglická verze)

80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/04 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů Strategie rozšíření a hlavní výzvy 2008–2009 kandidátské země
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/06 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů nový impuls pro zastavení ztráty biologické rozmanitosti
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/07 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů nakládání s biologickým odpadem v evropské unii
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/08 4. září 2009 Usnesení Výboru regionů o evropské odpovědi na krizi v automobilovém průmyslu přijato 18. června 2009
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/09 4. září 2009 Usnesení Výboru regionů k tématu změna klimatu: cesta ke kodani přijato 18. června 2009
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/10 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů námořní a pobřežní balíček
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/11 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů kontrolní režim společenství pro rybolov
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/12 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů nediskriminace, rovné příležitosti a provádění zásady rovného zacházení s osobami
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/03 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů strategie rozšíření a hlavní výzvy 2008–2009: potenciální kandidátské země
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 211/05 4. září 2009 Stanovisko Výboru regionů posílení globálního přístupu k migraci: větší koordinace a soudržnost s využitím synergií
+ (Anglická verze)
80
(17. 6. 2009 - 18. 6. 2009)
2009/C 200/01 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů k akčnímu plánu pro městskou mobilitu
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/03 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů vzájemný vztah mezi trhem práce a regionálními potřebami v oblasti cestovního ruchu
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/04 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů plán evropské hospodářské obnovy a úloha místních a regionálních orgánů
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/02 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů evropský strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/05 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů místní orgány: aktéři rozvoje
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/06 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů úloha místních a regionálních orgánů ve strategii pro baltské moře
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/07 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů úloha místních a regionálních orgánů ve východním partnerství
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/09 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů energie – strategický přezkum a energetická náročnost budov
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/08 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů obnovená sociální agenda: příležitosti, přístup a solidarita v evropě 21. století
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/10 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů k návrhu rozhodnutí, kterým se zavádí program MEDIA Mundus
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/11 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA)
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/12 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů bezpečnost pacientů
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/13 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů zřízení evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 200/14 25. srpna 2009 Stanovisko Výboru regionů k tématu práva spotřebitelů
+ (Anglická verze)
79
(21. 4. 2009 - 22. 4. 2009)
2009/C 120/04 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu zelenou malým a stredním podnikum – „Small Business Act“ pro Evropu
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/05 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu zelená kniha o územní soudržnosti
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/06 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu zelená kniha o jakosti zemedelských produktu
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/09 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu k tématu Doprava šetrnejší k životnímu prostredí
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/10 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu Jednotné evropské nebe II
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/01 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu diplomacie měst
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/02 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu Jednotný trh, vize sociální Evropy a služby obecného zájmu
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/03 28. května 2009 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionu integracní politiky – klícová úloha místních a regionálních samospráv
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/12 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu Preshranicní zdravotní péce
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/07 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu - Zelená kniha: migrace a mobilita
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/08 28. května 2009 Stanovisko Výboru regionu k tématu univerzální služba v elektronických komunikacích a budoucí síte a internet
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 120/11 28. května 2009 Revize systému rízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostredí (EMAS) a systému ekoznacky
+ (Anglická verze)
78
(12. 1. 2009 - 13. 1. 2008)
2009/C 76/06 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu – EU jako globální partner pro rozvoj: jak urychlit pokrok smerem k dosažení rozvojových cílu tisíciletí
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/07 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu – Spolecná pristehovalecká politika pro Evropu
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/08 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu pátá zpráva o pokroku v oblasti hospodárské a sociální soudrŽnosti
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/01 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionů – Integrační politika a mezikulturní dialog
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/03 31. března 2009 Předběžné stanovisko Výboru regionů – Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/09 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu k tématu západní balkán: posilování evropské perspektivy
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/10 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu pridaná hodnota zapojení orgánu místní a regionální samosprávy do procesu rozšírení
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/11 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu zlepšování energetické úcinnosti prostrednictvím informacních a komunikacních technologií
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/12 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/13 31. března 2009 Usnesení Výboru regionu k financní krizi
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/14 31. března 2009 Usnesení Výboru regionu k prioritám Výboru regionu pro rok 2009 podle legislativního a pracovního programu Evropské komise
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/02 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionů – Právní rámec společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) a společné plánování ve výzkumu
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/04 31. března 2009 Předběžné Stanovisko Výboru regionů – Jak regiony přispívají k dosažení cílů EU v oblasti změny klimatu a energetiky, se zvláštním ohledem na pakt primátorů
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2009/C 76/05 31. března 2009 Stanovisko Výboru regionu – Návrh doporucení Rady o mobilite mladých dobrovolníku v rámci Evropy
+ (Anglická verze)
77
(26. 11. 2008 - 27. 11. 2008)
2008/C 325/01 19. prosince 2008 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů – Posílení boje proti terorismu: zapojení místních a regionálních orgánů
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/03 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Podpora energie z obnovitelných zdrojů
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/04 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Obchodování s emisními povolenkami
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/08 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Barcelonský proces: Unie pro Středomoří – zapojení místních a regionálních orgánů
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/09 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Správa a partnerství v regionální politice na úrovni členských států, regionů a projektů
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/10 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Průmyslové emise
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/11 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů k tématu – Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010)
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/05 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Legislativní návrhy Komise týkající se společné zemědělské politiky po kontrole stavu
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/06 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/07 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/12 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Mediální gramotnost a tvůrčí obsah online
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/13 19. prosince 2008 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů – Práva občanů: podpora základních práv a práv vyplývajících z evropského občanství
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/14 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů – Program pro bezpečnější internet (2009–2013)
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/02 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů k tématu – Balíček k nákladní dopravě
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 325/15 19. prosince 2008 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise – Intenzivní evropská politika sousedství
+ (Anglická verze)
76
(8. 10. 2008 - 9. 10. 2008)
2008/C 257/01 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Aktivní začleňování
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/03 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropské seskupení pro územní spolupráci: nový impuls pro územní spolupráci v Evropě
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/05 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů ke strategickému dokumentu k evropskému nástroji pro demokracii a lidská práva (ENDLP) na období 2007–2010
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/06 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Mnohojazyčnost
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/02 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/10 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Balíček reforem v oblasti telekomunikací
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/11 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Akční plán vzdělávání dospělých – k učení je vždy vhodná doba
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/12 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Klastry a politika klastrů
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/08 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Partnerství pro komunikaci o Evropě
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/04 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Globální přístup k migraci: rozvoj evropské politiky v oblasti přistěhovalecké pracovní síly a její začlenění do vztahů s třetími zeměmi
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/07 9. října 2008 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů k Zelené knize: na cestě k politice Evropské unie pro hory – Evropská vize horských masivů
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 257/09 9. října 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropský rok tvořivosti a inovace (2009)
+ (Anglická verze)
75
(18. 6. 2008 - 19. 6. 2008)
2008/C 172/01 5. července 2008 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů – Reformujeme evropský rozpočet, měníme Evropu
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/02 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/06 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropská přístavní politika
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/07 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/08 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů Bílá kniha – Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/03 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Začleňování občanů do informační společnosti
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/09 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Strategie rozšíření a hlavní výzvy v období 2007–2008 – Kandidátské země
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/10 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/11 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropský trh s elektřinou a plynem: třetí legislativní balíček
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/04 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Zelená kniha o městské dopravě
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/05 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Budoucí společný evropský azylový systém
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/12 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2007–2008 – Potenciální kandidátské země
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 172/13 5. července 2008 Stanovisko Výboru regionů – Plnohodnotná účast mladých lidí ve společnosti
+ (Anglická verze)
74
(9. 4. 2008 - 10. 4. 2008)
2008/C 105/01 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Účinnější podpora výzkumu a inovací v regionech EU
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/02 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Střednědobý přezkum strategie pro biologické vědy a biotechnologii
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/03 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Příspěvek dobrovolné činnosti k hospodářské a sociální soudržnosti
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/04 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Flexikurita
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/06 25. dubna 2008 Předběžné stanovisko Výboru regionů k tématu – Kontrola stavu společné zemědělské politiky
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/05 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Podpora aktivního občanství mladých lidí prostřednictvím vzdělávání
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/07 25. dubna 2008 Usnesení Výboru regionů k zasedání Evropské rady na jaře 2008 – Strategie pro růst a zaměstnanost – Řešení „lisabonského paradoxu“
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/08 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/10 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů k tématu – Černomořská synergie – Nová iniciativa pro regionální spolupráci
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 105/09 25. dubna 2008 Stanovisko Výboru regionů – Bílá kniha o sportu
+ (Anglická verze)
73
(6. 2. 2008 - 7. 2. 2008)
2008/C 53/01 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – k Zelené knize o aplikacích družicové navigace
+ (Anglická verze)
72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2008/C 53/04 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě možnosti pro postup EU
+ (Anglická verze)
72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2008/C 53/07 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – Důstojné stáří v informační společnost
+ (Anglická verze)
72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2008/C 53/02 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – ke Čtvrté zprávě o hospodářské a sociální soudržnost
+ (Anglická verze)
72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2008/C 53/03 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012

+ (Anglická verze)

72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2008/C 53/05 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě

+ (Anglická verze)

72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2008/C 53/06 26. února 2008 Stanovisko Výboru regionů – Úloha vzdělávání a zvyšování povědomí v podporování udržitelného rozvoje
+ (Anglická verze)
72
(28. 11. 2007 - 29. 11. 2007)
2007/C 305/08 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Balíček zlepšení tvorby právních předpisů (2005 a 2006)
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/03 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů k tématu – Budoucnost evropských letišť
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/05 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Místní a regionální správa na Ukrajině a rozvoj spolupráce mezi EU a Ukrajinou
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/10 5. prosince 2007 Předběžné stanovisko Výboru regionů – Situace migrujících žen v Evropské unii
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/02 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů — Výroční zpráva šesti evropských koordinátorů transevropské dopravní sítě — Transevropské sítě: Směrem k integrovanému přístupu — Prodloužení hlavních transevropských dopravních os
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/04 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Omezení celosvětové změny klimatu na dva stupně Celsia a začlenění letectví do systému obchodování s emisemi
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/07 5. prosince 2007 Předběžné stanovisko Výboru regionů – Faktory úspěchu k předvídání restrukturalizace a zajištění jejích doprovodných opatření ve městech a regionech
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/09 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Uplatňování globálního přístupu k migraci na jižních námořních hranicích Evropské unie a ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/11 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Rovné příležitosti a sport
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/01 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Energetický balíček
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 305/06 5. prosince 2007 Stanovisko Výboru regionů – Evropský výzkumný prostor – Nové perspektivy
+ (Anglická verze)
71
(10. 10. 2007 - 11. 10. 2007)
2007/C 197/01 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Demografická budoucnost Evropy
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/04 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Balíček rozšíření 2006 – Potenciální kandidátské země
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/05 24. srpna 2007 Předběžné stanovisko Výboru regionů – Příspěvek regionálních a místních orgánů ke strategii Evropské unie pro udržitelný rozvoj
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/06 24. srpna 2007 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů – Oživení procesu reformy Evropské unie pro zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. června 2007
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/02 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Balíček rozšíření 2006 – Schopnost integrovat nové členy
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/03 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Balíček rozšíření 2006 – Kandidátské země
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/08 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/09 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Správa věcí veřejných v evropském konsensu o rozvojové politice
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/07 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Poštovní služby společenství
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 197/10 24. srpna 2007 Stanovisko Výboru regionů – Regiony pro hospodářskou změnu
+ (Anglická verze)
70
(6. 6. 2007 - 7. 6. 2007)
2007/C 156/01) 7. července 2007 Stanovisko Výboru regionů – Pákový efekt evropské politiky soudržnosti
+ (Anglická verze)
69
(23. 3. 2007 - 23. 3. 2007)
2007/C 156/02 7. července 2007 Stanovisko Výboru regionů – Účast a informovanost mládeže: pokračování bílé knihy o novém podnětu pro evropskou mládež
+ (Anglická verze)
69
(23. 3. 2007 - 23. 3. 2007)
2007/C 156/03 7. července 2007 Stanovisko Výboru regionů – Budoucnost jednotného trhu a zjišťování stavu evropské společnosti
+ (Anglická verze)
69
(23. 3. 2007 - 23. 3. 2007)
2007/C 146/02 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Bydlení a regionální politika
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/04 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Evropský technologický institut
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/05 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Tematická strategie pro ochranu půdy
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/06 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Tematická strategie udržitelného používání pesticidů
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/08 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Směrem ke strategii EU o právech dítěte
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/10 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/01 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Plán politiky v oblasti legální migrace, boj proti ilegální imigraci, budoucnost evropských migračních sítí
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/03 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Směrem k budoucí námořní politice Unie
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/12 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy a zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/07 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Evropská iniciativa pro transparentnost
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/09 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Překlenutí propasti v širokopásmovém připojení a akční plán „eGovernment“ v rámci iniciativy i2010
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/11 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Financování růstu malých a středních podniků
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 146/13 30. června 2007 Stanovisko Výboru regionů – Přezkum Bílé knihy Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období
+ (Anglická verze)
68
(13. 2. 2007 - 14. 2. 2007)
2007/C 57/01 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/02 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 – a v dalších letech
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/04 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k tématu Úloha venkovských obcí při zhodnocování evropských území
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/06 10. března 2007 Stanovisko výboru regionů ke sdělení Komise Strategie růstu a zaměstnanosti a reforma evropské politiky soudržnosti – Čtvrtá zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/07 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006 – 2010
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/08 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise „Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii“
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/09 10. března 2007 Usnesení Výboru regionů k legislativnímu a pracovnímu Programu Evropské Komise a prioritám Výboru regionů pro rok 2007
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/03 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o provádění vnitrostátních opatření týkajících se koexistence geneticky modifikovaných plodin s konvenčním a ekologickým zemědělstvím
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 57/05 10. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k následujícím sdělením Komise Radě a Evropskému parlamentu: Provádění Haagského programu: cesta vpřed Vyhodnocení politik EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva Zpráva o provádění Haagského programu na rok 2005
+ (Anglická verze)
67
(6. 12. 2006 - 7. 12. 2006)
2007/C 51/01 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2007/C 51/03 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k Balíčku rozšíření 2005 2005/ELAR/001 a ke sdělení Komise: Západní Balkán na cestě do EU: upevňování stability a zvyšování prosperity
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2007/C 51/06 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k tématu Vytvoření „evropských územních paktů“: návrh revize třístranných smluv a dohod
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2007/C 51/04 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k tématu Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii a ke sdělení Komise – Akční plán pro biomasu a ke sdělení Komise – Strategie Evropské unie pro biopaliva
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2007/C 51/05 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o zadávání veřejných zakázek a koncesích
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2007/C 51/02 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2007/C 51/07 6. března 2007 Stanovisko Výboru regionů k tématu Situace nezletilých cizinců bez doprovodu – úloha a návrhy místních a regionálních orgánů
+ (Anglická verze)
66
(11. 10. 2006 - 12. 10. 2006)
2006/C 229/02 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých silničních vozidel
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/03 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/06 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů ze dne ke 3. balíčku pro námořní bezpečnost
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/04 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Plnění lisabonského programu Společenství: Politický rámec k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/05 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/01 22. září 2006 Stanoviska Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora trvale udržitelného využívání zdrojů: Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci a k návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/08 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plnění lisabonského programu Společenství Moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/07 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – i2010: digitální knihovny
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/09 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů k usnesení Evropského parlamentu o ochraně menšin a politikách proti diskriminaci v rozšířené Evropě
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 229/10 22. září 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi a k bílé knize o evropské komunikační politice
+ (Anglická verze)
65
(14. 6. 2006 - 15. 6. 2006)
2006/C 206/05 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dialog s občanskou společností mezi EU a kandidátskými zeměmi
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/06 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů k následujícím tématům sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společný program pro integraci - Rámec pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské uniisdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vzájemné souvislosti migrace a rozvoje: Některé konkrétní pokynynávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/07 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/01 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Tematická strategie o znečišťování ovzduší a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/02 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Směrnice o mořské strategii) a ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Tematická strategie ochrany a zachování mořského prostředí
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/03 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů k tématu Přírodní katastrofy (požáry, záplavy, sucho)
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/04 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů Politika soudržnosti a města: přínos měst a aglomerací pro růst a zaměstnanost v regionech
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 206/08 29. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008)
+ (Anglická verze)
64
(26. 4. 2006 - 27. 4. 2006)
2006/C 192/01 16. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů k návrhu nařízení Rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/02 16. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zlepšit zdraví, bezpečnost a důvěru občanů: strategie v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele a k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007 – 2013)
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/03 16. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů k Zelené knize o energetické účinnosti aneb Méně znamená více
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/04 16. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě o evropských politikách týkajících se mládeže Řešení problémů mladých lidí v Evropě – provádění Evropského paktu pro mládež a podpora aktivního občanství
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/08 16. srpna 2006 Usnesení Výboru regionů k tématu spolupráce nad rámec národních hranic činí Evropu skutečností – výzva k přijetí nařízení o evropském sdruŽení pro územní spolupráci
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/05 16. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/06 16. srpna 2006 Stanovisko Výboru regionů ke:.....
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 192/07 16. srpna 2006 Usnesení Výboru regionů k Politickým cílům Výboru regionů pro období 2006 – 2008
+ (Anglická verze)
63
(15. 2. 2006 - 16. 2. 2006)
2006/C 115/15 16. května 2006 Usnesení Výboru regionů k pracovnímu programu Evropské komise a prioritám Výboru regionů pro rok 2006
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/04 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007 – 2013)
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/17 16. května 2006 Návrh stanoviska Výboru regionů k tématu „Bezpečnost všech druhů dopravy, včetně otázky financování“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/19 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: zpráva o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/02 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k tématu Akční plán pro státní podpory Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 – 2009
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/12 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k tématu Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/21 16. května 2006 Výhledová zpráva Výboru regionů k „Provádění směrnice o skládkování odpadů (1999/31/ES) na regionální a místní úrovni“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/03 16. května 2006 Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů k tématu „Konkurenceschopnost a decentralizace“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/01 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007 – 2013
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/05 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/06 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Restrukturalizace a zaměstnanost Předvídání restrukturalizací a doprovodná opatření pro rozvoj zaměstnanosti: úloha Evropské unie
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/07 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k úloze regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi v demokratickém životě Unie
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/08 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke „Směrnici k provádění a kontrole zásad subsidiarity a proporcionality“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/09 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k tématu „Decentralizovaná spolupráce v reformě rozvojové politiky EU“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/10 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zřízení rámcového programu týkajícího se solidarity a řízení migračních toků pro období 2007 – 2013
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/11 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě Evropská budoucnost pro Kosovo
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/13 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k tématu Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/14 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny – rámcová strategie Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny (2007) Směrem ke spravedlivé společnosti
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/16 16. května 2006 Usnesení k budoucí cestě finančních výhledů na období 2007 – 2013
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/18 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007 – 2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)
2006/C 115/20 16. května 2006 Stanovisko Výboru regionů na téma „Příspěvek místních a regionálních orgánů k boji proti změně klimatu“
+ (Anglická verze)
62
(16. 11. 2005 - 17. 11. 2005)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail