Plnotextové publikace zdarma ke stažení

Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny publikace související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Pracovní stres a zdraví

PDF icon Pracovní stres a zdraví Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Prevence a zvládání stresu

PDF icon Prevence a zvládání stresu Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby

PDF icon Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Prevence pracovních rizik

PDF icon Prevence pracovnich rizik I. díl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

PDF icon Prevence pracovnich rizik II. díl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

PDF icon Prevence pracovnich rizik III. díl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

PDF icon Prevence pracovnich rizik IV. díl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

PDF icon Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Co se v mládí naučíš

PDF icon Co se v mládí naučíš Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Jak na břemena

PDF icon Jak na břemena Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Nebezpečný hluk

PDF icon Nebezpečný hluk Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016

Základy aplikované ergonomie

PDF icon Základy aplikované ergonomie Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

PDF icon Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením na stránkách MPSV. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Spolehlivost lidského činitele

PDF icon Spolehlivost lidského činitele Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2008

Příručky pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích

PDF icon 1 Hluk ISSA, 2014

PDF icon 2 Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení ISSA, 2014

PDF icon 3 Chemická rizika ISSA, 2018

PDF icon 4 Uklouznutí a pády z výšky ISSA, 2010

PDF icon 5 Psychická zátěž ISSA, 2020

PDF icon 6 Fyzická zátěž Ruční manipulace s břemeny: zvedání, držení, nesení, tahání a tlačení břemene ISSA, 2020

PDF icon 7 Nebezpečí spojená s výbuchy ISSA, 2016

PDF icon 8 Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo ISSA, 2017

PDF icon 9 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ISSA, 2017

PDF icon 10 Hodnocení rizik ISSA, 2019

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

PDF icon Malé podniky ISSA, 2008

PDF icon Rodinný podnik ISSA, 2008

Používání chemických látek

PDF icon Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2012

PDF icon Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2012

PDF icon Používání chemických látek v zemědělství Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2012

PDF icon Používání chemických látek ve vodárenství Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2012

Komentáře

Děkuji

08.09.2011 - 15:32 Václav Syrový
Syrový.

SUPER!

14.05.2019 - 12:04 Radoslav Vlasák
Díky!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail