V loňském roce zaměstnanci utrpěli téměř 36 tisíc pracovních úrazů. Došlo k výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů

Zdroj: 

V roce 2024 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Český báňský úřad (ČBÚ) celkem 35 840 pracovních úrazů, což je mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem, kdy došlo k 36 117 pracovním úrazům. Výrazně se snížil počet smrtelných pracovních úrazů (13 %), meziročně bylo méně také závažných pracovních úrazů (s hospitalizací nad 5 dnů) a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

Celková úrazovost (bez rozdílu pohlaví úrazem postižené osoby) se snížila o 277 pracovních úrazů. Pracovní úrazovost žen za loňský rok naopak stoupla o 327 úrazů, a to z 11 385 úrazů žen v roce 2022 na 12 162 úrazů v roce 2023. Z celkového počtu zaznamenal ČBÚ 26 pracovních úrazů žen. Ženy se trvale na počtu pracovních úrazů podílejí daleko méně, nežli by odpovídalo jejich podílu na celkové zaměstnanosti v České republice, což souvisí s charakterem vykonávané práce, kdy ženy, na rozdíl od mužů, vykonávají práce, která svou povahou patří mezi práci méně nebezpečné a rizikové.

Potěšitelné je, že počet pracovních úrazů mladistvých zaměstnanců loni klesl na 46, oproti 58 těmto úrazům v roce předchozím, ve 2 případech se jednalo o závažný pracovní úraz, přičemž příčinou vzniku těchto pracovních úrazů bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko.

V roce 2023 zaznamenal SÚIP 74 smrtelných pracovních úrazů a ČBÚ 3 smrtelné pracovní úrazy, což znamená výrazný pokles o téměř 13 % oproti roku předchozímu, kdy došlo k 88 takovým úrazům. Nejvíce smrtelných pracovních úrazů se v roce 2023 stalo na území hlavního města Prahy a krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Jihočeském.

V souvislosti s požitím alkoholu byly zaznamenány v roce 2023 dva smrtelné pracovní úrazy, v jednom z těchto případů se jednalo o smrtelný pracovní úraz při dopravní nehodě. Shodně s předchozími lety bylo v roce 2023 nejvíce smrtelných pracovních úrazů zaznamenáno u zaměstnanců v pracovním poměru, případně u osob vykonávajících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakými jsou dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti. Méně častěji pak docházelo ke smrtelným pracovním úrazům u osob vykonávajících činnosti nebo poskytujících služby mimo pracovněprávní vztahy (typicky osoby samostatně výdělečně činné). V roce 2023 nebyl nahlášen ani jeden případ smrtelného pracovního úrazů u zaměstnance agentury práce dočasně přiděleného k výkonu práce u uživatele.

Vzhledem k závažnosti smrtelných pracovních úrazů uvádíme pro srovnání delší časovou řadu. Od roku 2002, kdy jich bylo celkem 206, se jejich počet snižoval až na 152 smrtelných pracovních úrazů v roce 2006. V letech následujících po roce 2006 počet evidovaných smrtelných pracovních úrazů mírně rostl, až v roce 2009 došlo k výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů (105 smrtelných úrazů). V dalším časovém období se počet smrtelných pracovních úrazů pohyboval v rozmezí 95-120 případů. V roce 2021 a 2022 došlo k výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů, a to ze 108 takovýchto případů v roce 2020 na 88 případů v roce 2021 a 2022. V roce 2023 je celkový počet smrtelných pracovních úrazů v ČR nejnižší za celé sledované období.

Z dlouhodobého hlediska lze tedy pozorovat pozitivní trend pozvolného snižování počtu smrtelných pracovních úrazů, přičemž největší meziroční pokles byl zaznamenán mezi léty 2008 a 2009, kdy došlo meziročně ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů o 69 případů.

Vývoj počtu závažných pracovních úrazů podle vztahu k zaměstnavateli

Nejvíce pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, přes 91 %, utrpěli zaměstnanci v pracovním poměru (667 z celkového počtu 732). Dále se na závažných pracovních úrazech podíleli zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (6 %) a osoby vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (2 %). Tzv. agenturní zaměstnanci (zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce) utrpěli závažný pracovní úraz v méně než 1 % případů.

Kontrola příčin a okolností vzniku pracovních úrazů

V roce 2023 bylo orgány inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce provedeno celkem 8 406 kontrol. Z tohoto počtu se jednalo o 469 kontrol příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, přičemž 38 kontrol v souvislosti se smrtelným pracovním úrazem, 427 kontrol závažného pracovního úrazu a 4 kontroly příčin a okolností ostatního pracovního úrazu. Při těchto kontrolách inspektoři odhalili celkem 812 porušení právních předpisů.

Program Bezpečný podnik

Jedním z úkolů inspekce práce v rámci prevence je již řadu let realizace programu Bezpečný podnik, jehož cílem je zvýšit úroveň  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci ve firmách, aby firmy při  řízení  dávaly  stejnou  prioritu  jak ekonomickým  hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví zaměstnanců a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Aktuálně nese tento čestný titul 67 zaměstnavatelů, což představuje téměř 50 tisíc zaměstnanců.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail