Pracovní úraz – zásah prasklým lanem

Zdroj: 

Nikdo ze zúčastněných své povinnosti neporušil, přesto se stal úraz při výměně lana u elektrického tažného vrátku.

Úrazový děj

Zaměstnanec, který pracoval jako montér – zámečník byl v den úrazu poslán na výpomoc (na smlouvu o dílo) pracovníkům strojní údržby jiné firmy, kteří měli provést výměnu lana u elektrického tažného vrátku. Výměna lana proběhla standardním způsobem a bylo nutno ještě provést namotání lana na buben vrátku a seřízení koncového spínače užitečné potahovací délky vyměněného lana, což měl provést na místo přivolaný pracovník elektroúdržby. Zámečníci v té době svou činnost ukončili a nakládali použité nářadí a přípravky na služební multikáru, která stála asi 2 m od dráhy lana a připravovali se k odjezdu. Vyměněné lano bylo na konci opatřeno tažným hákem a svěšeno s tažným hákem lana protějšího brzdného vrátku. Po obdržení pokynu k navíjení od pracovníka elektroúdržby spustil další pracovník příslušný ovládač hlavního tažného vrátku a lano po počátečním napružení a klesnutí klouzalo po zemi a začalo se navíjet na buben.  Pro chvíli navíjení se lano opět prudce napružilo nad terén a došlo k prasknutí lana protějšího vrátku, jehož koncem byli zasaženi zaměstnanci strojní údržby nakládající na multikáru nářadí. Dotyčný pracovník, který tam byl na výpomoc, byl zasažen do nohy a do zad, v důsledku čehož upadl a hlavou narazil na betonovou plochu tvořící prostor kolem kolejí. Utrpěl otřes mozku s prasklinou lebeční kosti a malým výronem krve do mozku, pro což byl hospitalizován v nemocnici. Prasklým letícím lanem byli rovněž lehce zraněni další dva zaměstnanci. U obou došlo pouze ke krevním podlitinám bez pracovní neschopnosti.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

Pracovníci měli ke své činnosti odpovídající předepsanou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti, což bylo doloženo písemnými doklady a byli vybaveni přidělenými předepsanými ochrannými pomůckami včetně ochranných přileb. Při zkoumání příčin prasknutí lana byly zjištěny následující skutečnosti:
1. Vlastní provoz elektrických tažných vrátků je řešen místním provozním předpisem, kde je popsána činnost obsluhy a způsoby manipulace s tažnými vrátky a lany se závěsnými háky. Postup při manipulaci s lany užitý v době výměny lana (svěšení háků lan obou vrátků) odpovídal citovanému vnitřnímu předpisu.
2. Organizace má celý systém údržby prováděný podle organizační směrnice, jejíž součástí jsou i jednotné zásady, postupy a odpovědnosti, včetně inspekčních a revizních činností a jejich lhůt, což bylo u předmětného strojního zařízení doloženo potřebnými záznamy a zápisy o jejich preventivní i běžné údržbě.
3. Bezprostředně po úrazu byla na místo přivolána Policie ČR, která provedla ohledání a zajištění výřezu prasklé části lana brzdného vrátku. Po změření obou délek lan každého vrátku bylo na místě konstatováno a vyloučeno, že by příčinou prasknutí lana mohl být odpor vzniklý úplným odvinutím lana z brzdného vrátku (tudíž krátké lano). Lano na bubnu ani v jeho blízkosti nevykazovalo žádné známky poškození svědčící o případném vytvoření smyčky před výstupem lana z vrátku a takto možném vzniklém odporu, majícím za následek roztržení lana.
4. Po celé dráze vlečení lana nebyla shledána jediná mechanická překážka, o kterou by mohla být vlečená lana, či háky lan s lanovými spojkami, zachycena. Prostor kolem koleje, ve kterém se pohybuje lano, tvoří jemná strusková drť s vyježděným kanálkem, ve kterém se lana pohybují.
5. Elektrické zařízení vrátků bylo průběžně udržováno a revidováno a nebyla v provozní dokumentaci zapsána žádná závada týkající se elektrického ovládání vrátků.
6. Pro objasnění příčin prasknutí lana bylo přistoupeno k detailní revizi strojního zařízení brzdného vrátku, včetně kontroly obsahu převodové skříně. V zápise o revizi se konstatuje, že vnitřní části převodové skříně, jako ložiska i ozubená kola jsou bez viditelného opotřebení a poškození.

Porušení povinností postiženého, zaměstnavatele, nebo jiného subjektu – firmy, u které se úraz stal – nebylo prokázáno.

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Bylo přijato několik technických i organizačních opatření pro minimalizaci možnosti vzniku obdobného úrazu z týchž příčin, jako například vybavení vrátků koncovým spínačem i pro odvíjení lana, nutnost výměny lana za nové při jakémkoliv prvotním poškození lana, doplnění pracovních postupů pro výměnu a běžné používání lan zohledňující nové zjištěné riziko a doplnění místního provozního řádu pro posun železničních vozů.

Opatření vyžádaná OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: nebyla vyžádána.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail