Pracovní úraz při opravě stroje

Zdroj: 

Pracovníci prováděli čištění a opravu za chodu stroje. Došlo ke vsunutí ruky jednoho z nich pod ochranný kryt a zachycení prstů strojem.

Úrazový děj

Pracovník – dělník v kartonáži – měl za úkol pomáhat při opravě kartonážního stroje. Práce spočívaly ve výměně gumového podávacího válce a ozubených podávacích řemenů. Pracovník se rozhodl, že lépe připevní náběhovou lištu. Utahoval za chodu stroje svorníky náběhové lišty v pokleku na pracovním stole stroje pomocí speciálního klíče „imbus“. Levou rukou se opíral o náběhovou lištu, přidržoval si ji pro lepší utažení. Při opouštění pracovního stolu došlo ke vsunutí prstů jeho levé ruky pod pevný ochranný kryt a zachycení prstů rotujícími válečky. Jeho kolega strojník, který čistil stroj rovněž za jeho chodu, uslyšel křik, okamžitě zastavil stroj a otáčením klínových řemenů pohonu stroje opačným směrem uvolnil zraněnému ruku. Zraněnému byla poskytnuta první pomoc a po převezení do nemocnice ošetřující lékař konstatoval zlomeninu malíku levé ruky a stržení kůže.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 5 odst. 1 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, když neorganizoval práci a nestanovil pracovní postup opravy stroje tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

§ 4 odst. 1 písm. a) z. č. 309/2006 Sb., když nezajistil, aby kartonážní stroj byl z hlediska BOZP v hodný pro práci, při níž bude používán, když nevybavil stroj takovým ochranným zařízením (krytem), které chrání život a zdraví zaměstnanců.

Porušení povinností postiženého pracovníka:
§ 106 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, když nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví, kterého se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, protože bezpodmínečně nedodržoval všechny bezpečnostní předpisy, když manipuloval v nebezpečném prostoru stroje za jeho chodu, aniž k tomu dostal jakýkoliv pokyn.

Porušení povinností jiné osoby: 
§ 106 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, strojníkem, když nedbal podle svých možností o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, protože bezpodmínečně  nedodržoval všechny bezpečnostní předpisy a neustále nekontroloval, kde se zdržují a čím se zabývají jeho spolupracovníci, ač je to v rozporu s jeho pracovními povinnostmi a základním bezpečnostním předpisem, se kterým byl prokazatelně seznámen.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická: nebyla provedena.
Organizační: aktualizace vnitřního bezpečnostního předpisu.
Výchovná: seznámení zaměstnanců se vznikem úrazu a jejich opětovné proškolení.

Toto opatření OIP považuje za nedostatečná.

Opatření OIP podle § 7 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: zaměstnavatel byl požádán o písemné podání zprávy o přijatých opatřeních.

Byl podán návrh na uložení sankce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail