alkohol

19.08.2021
Zdroj:
Článek shrnuje informace na téma Alkohol na pracovišti.
02.10.2019
Zaměstnanec dostal výpověď z důvodu zjištění, že vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno velmi malé množství alkoholu, u soudu se tedy domáhal neplatnosti této výpovědi. Jak rozhodly soudy?
21.08.2019
Zdroj:
Na dotaz odpověděla Ing. Simona Zajícová ze Státního úřadu inspekce práce.
25.06.2018
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
08.06.2017
Zdroj:
Tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb., o kterém pojednávalo minulé Téma BOZPinfo, se týká i alkoholu. Základním právním předpisem, který upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, však je i nadále zákoník práce.
18.07.2016
Příspěvek se zabývá užíváním alkoholu, nikotinu a dalších návykových látek v ČR. Autoři předpokládají souvislost mezi užíváním návykových látek obecně a na pracovišti. Shrnují základní informace o rozsahu problému a předkládají právní nástroje, které lze pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti užít.
09.09.2015
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
24.09.2014
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.
17.06.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
18.01.2013
Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 17 - 18/2012.
02.11.2012
Zdroj:
Pracovnice na dohodu o provedení práce nevhodně a pod vlivem alkoholu obsluhovala stroj. Zaměstnavatel nesplnil svou povinnost při pracovních úrazech podle § 105 zákoníku práce.
09.10.2012
Zdroj:
Jak postupovat při zbavování se rizikových alkoholických nápojů.
13.02.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
29.08.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
21.03.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail