Jak prokázat, že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu? Nikdo nám nechce pomoci.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V současné době řešíme v naší společnosti dokument, ve kterém se podrobně popisuje celá problematika týkající se alkoholu a návykových látek. Narazili jsme na problém. Když u našeho zaměstnance zjistíme, že je pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nejsme schopni zajistit další postup, co s takovým případem. V nejbližších nemocnicích nám zaměstnance k odběru krve nevezmou, náš smluvní lékař závodní preventivní péče také ne. My v tomto případě nejsme schopni zajistit dostatečný důkaz, že zaměstnanec pracoval pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Na oblastním inspektorátu práce (OIP) jsme se dotazovali, zda bychom mohli spolupracovat s Policí ČR z důvodu podezření, že zaměstnanec spáchal trestný čin obecního ohrožení. Řekli nám, že takto by to bylo asi v pořádku. Policie ČR nám to vyvrátila, že prý v tomto případě nemůže jít o trestný čin obecního ohrožení a že s odběrem krve na zjištění alkoholu nám též nepomohou. Prosíme o radu, jak se k celé záležitosti postavit?

Podle zákona, resp. podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., můžete oznámit Policii ČR až pracovní úraz, u kterého máte podezření, že byl při něm spáchán trestný čin.To ale nejsou běžné případy kontroly, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu. Odběr krve pro vyšetření, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu, by měla být pravidelná náplň práce lékaře závodní preventivní péče. Například středisko, které bude zajišťovat závodní preventivní péči (ZPP) u našeho zaměstnavatele, předložilo návrh smlouvy o zajištění ZPP a o kontrole alkoholu tam nebyla samozřejmě ani zmínka. Já nevím, kde ty návrhy smluv ZPP kolují po internetu a kdo je sestavuje, vcelku se ale dá říci, že jsou naprosto mimo požadavky praxe. Tak jsme tam požadavek kontroly zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu, dopsali a středisko ZPP to akceptovalo. Vy jako zaměstnavatel si objednáváte od lékaře ZPP určitou službu a nejde jen o prohlídky zaměstnanců, ale i o kontrolu pracovišť. Lékař ZPP zaměstnavateli doporučí i některé změny vybavení pracoviště (myslím z hlediska hygienického) apod. Lékař ZPP nemůže říci, že Vám neprovede odběr krve zaměstnanců, u kterých máte podezření na alkohol. To je stejné, jako kdybych šla ke kadeřnici a ona mi řekla, že neumí barvit vlasy. Navíc u ZPP máme výhodu v tom, že zatím nemáme nikde popsán její konkrétní obsah.

Ustanovení § 35a zákona č. 20/1966 Sb. sice stanoví „zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví“. Je dost kusé, ale dá se o něj opřít. Zařízení nebo lékař ZPP musí provádět preventivní prohlídky zaměstnanců a zaměstnavatel si stanoví, že požaduje preventivní prohlídky za účelem zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu. Vždyť tady stačí pouhý odběr krve, ostatní stejně platí zaměstnavatel. U kontroly, zda není zaměstnanec pod vlivem návykových látek, bych si tak jistá nebyla, to je odběr slin a moči a to musí provádět biologická laboratoř. Ale tu kontrolu alkoholu bych lékaři ZPP neodpustila a když byste s ním nic nesvedli, tak bych si stěžovala k příslušnému zdravotnímu radovi. Lékař, který neumí odebrat krev, nemá ani být lékařem ZPP.

Autor článku: 

Komentáře

Nepřetržitý provoz

11.07.2011 - 13:46 Miroslav Řezáč
Dobrý den Vážená paní JUDr. Dandová, jak tedy postupovat v případě nepřetržitého provozu, kdy ke zjištění na požití alkoholu dojde na (odpolední či noční směně, sobotu, neděli apod.) respektive v okamžiku nepřítomnosti smluvního lékaře ZPP, aby odběrem krve, který je nadřazen dechové zkoušce byl zajištěn relevantní důkaz, že zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek? Děkuji

Re: Nepřetržitý provoz

12.07.2011 - 08:23 Tomáš DRAZDÍK
Dobrý den, podle mého nastínil pan Slabý ten postup celkem jasně, ale dovolte tedy abych vám ho shrnul. 1) obětujte 3-4tis. a kupte si nějaký slušnější cartifikovaný, kalibrovaný, digitální alkohol tester doporučený pro firemní užití. 2) až půjdete dávat dýchnout vezměte si sebou nezávislého svědka, třeba dělníka hned z dílny od vedle 3) při provádění zkoušky postupujte přesně dle návodu k přístroji 4) po pozitivní zkoušce proveďte s odstupem času (tak 10min) vždy ještě druhou zkoušku 5) vše řádně zaprotokolujte kdo kdy kde, co kdo byl svědek..atd. 6) protokol si nechte od všech zúčastněných podepsat. 7) vše výše uvedené + další okolnosti provádění zkoušek mějte detailně uvedené v nějakém vašem vnitřním předpisu s kterým budou všichni obeznámeni. Po pozitivní zkoušce samozřejmě následuje okamžité vyprovození hříšníka ze závadu a poté vytýkací dopis. A ještě praktická rada na závěr, buďte nekompromisní a nenechte se "opít rohlíkem" takové ty povídačky, že měl zrovna Margotku, nebo že si ráno vzal kapky na kašel jsou opravdu jen povídačky, Všechno to mám osobně vyzkoušené a pokud opravdu dodržíte návod k obsluze a budete zkoušku provádět dvakrát, tak všechny tyto vlivy dostatečně eliminujete. Takže když mu to i po 20 min a druhé zkoušce ukáže 0,57 tak mu nevařte, že to má z piva po večeři nebo ze sirupu na kašel co měl před 3 hodinami.

Nejen lékař ZPP je povinen...

11.07.2011 - 22:34 Michal Slabý
Vzhledem k odpovědi paní Dandové se musím zapojit do diskuze. Tato odpověď mi přijde dost našroubovaná na závodní preventivní péči. Ale to přeci neřeší situace na odpoledních a nočních směnách jak již poznamenal kolega M. Řezáč. Celkově mám k tomuto tématu dva poznatky. 1/ Odběr krve: v § 16 zákona č. 379/2005 Sb. se v odstavci 4 píše, kdo je oprávněn vyzvat k orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření a je tam jasně vyjmenován i zaměstnavatel. Dále se v bodu 6 píše, cituji: "Zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé je povinno poskytnout subjektům uvedeným v odstavci 4 potřebnou pomoc provedením odběru biologického materiálu." zde bych dal tři vykřičníky, protože toto ustanovení zdravotnická zařízení neznají, bohužel. Či-li odpověď na dotaz má být hlavně ta, že nemocnice/poliklinika/závodní lékař atd. si neplní zákonem stanovenou povinnost. (Pozn.: nikde není řečeno, že to mají dělat zadarmo, takže bankovní spojení s sebou). Přesně tyto případy jsem musel se zdravotnickými zařízeními řešit. Také měl personál námitky, že máme chodit s Policií. Ne, to oni by měli spíše chodit na školení. 2/ Dostatečnost orientačního vyšetření: právě zde mne zarazila odpověď paní Dandové, protože mnohem obsáhleji na toto téma psala zde (http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=71999&zor=1). Právě zde zmiňuje rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 7/96, které je zde (http://kraken.slv.cz/II.%C3%9AS7/96). Je pravdou, že přesto nedoporučuje se na orientační vyšetření spoléhat, ale co mají dělat zaměstnavatelé v "Kotěhůrkách", kteří mají mizernou dostupnost zdravotnických zařízení právě v odpoledních a nočních směnách. Jedině mít dobře zpracovaný postup provádění těchto orientačních vyšetření, mít minimálně 1 svědka, pokud možno kalibrovaný přístroj atd. atd.

Dobrý den,

12.07.2011 - 09:21 Herman Riedel
Dobrý den, plně souhlasím s názorem p. Slabého a p. Drazdíka. Pokud by se zaměstnavatel vždy musel spolehnout na odběr krve a bál by se cokoliv dělat v této oblasti, tak by se mu za chvíli motali v práci opilci a čelil by výsměchu. Ve firmě to máme zavedené obdobně, jak popisuje p. Drazdík. Pouze jsme investovali do velmi kvalitních alkoholtesterů (nechci zde propagovat značku, používá je Policie ČR), nechávame je odbornou laboratoří dvakrát ročně zkalibrovat (ve firmě je máme v seznamu měřidel) a máme zavedená pravidla použití. Heřman Riedel

Nedá mi to, abych se

12.07.2011 - 10:42 František Černý
Nedá mi to, abych se nepřipojil. Co se týče alkoholu, zde popsané postupy by měly rozhodně postačit. Ale zarazila mne zmínka o testování na vliv jiných návykových látek (drog) a sice ta, že odběr moči, krve a slin může provádět pouze laboratoř, protože jde o bilogický materiál. Nějak se mi to nezdá, mimo zdravotnických laboratoří přece tento odběr provádí v ordinacích běžně lékaři a zdravotní sestry, kteří přece mají také potřebnou kvalifikaci. Samotné provedení testu na vliv drog je velmi jednoduché a výrobce testovacích sad udává spolehlivost nad 95%. Takže když tento orientační test provede osoba se zdravotnickou kvalifikací, za dodržení postupu, který je zde popsán u zkoušek na alkohol, jako zaměstnavatel bych se toho zase tolik nebál. P.S. moje zkušenost s odběrem vzorků krve pro vyštření na vliv alkoholu, nebo drog, je ta, že nemocnice klidně vzorky za úplatu odebere, ale dopravu do laboratoře nezajistí (nejbližší laboratoř vybavené pro potřebné úkony je cca 60 km), ale ani nesdělí, kam vzorek dovézt. Ptal jsem se známého policisty a ten mi na rovinu řekl, že oni vozí osoby, u kterých odběr potřebují, do sousedního okresu!!! Takže v našem okrese je vlastně přesný rozbor neproveditelný.

Alkohol

12.07.2011 - 11:23 Josef Všetička
Taky jsme tyto problémy řešili. Mám pár nápadů pro vás: 1. Na alkohol koupit dražší měřidlo, které je tzv. stanovené a jeho výsledky jsou soudně uznatelné nebo 2. Měřidlo obyčejné, orientační a pak na soudní lékařství na odběry, jejich výsledky jsou forenzní, soudem uznatelné. Platí i pro návykové látky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail