Mohu v práci konzumovat nealkoholické pivo?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Může vedoucí zakázat konzumaci nealkoholického piva v práci? Podle zákoníku práce nesmím při práci požívat alkoholické nápoje. Přestože jsou piva výrobci označená jako nealkoholická, obsahují malé množství alkoholu (0,5 %).

Jednou z povinností zaměstnance je podle § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce povinnost:
„e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele…“

Vysvětlení pojmu „alkoholický nápoj“ ponechává zákoník práce na zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Podle § 2 písm. g) tohoto zákona se pro účely tohoto zákona se rozumí: g) alkoholickým nápojem lihovina, víno, pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemových procent alkoholu.“

Jako nealkoholické pivo může být označeno jen to pivo, které obsahuje maximálně 0,5 % alkoholu. Takové pivo není tedy alkoholickým nápojem.

Zákaz konzumace nealkoholického piva zaměstnavatelem je sice problematické, ale nelze jej zcela vyloučit - záleží to jen na zaměstnavateli a na okolnostech, které jej k zákazu vedou. Při nemírném požívání nealkoholického piva může za určitých okolností dojít k mírnému ovlivnění alkoholem. Zjistí-li takové ovlivnění stanoveným postupem zaměstnavatel, bude zřejmě postupovat proti zaměstnanci podle zákoníku práce pro porušení povinností zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail