Určení "kontrolorů" alkoholu na pracovišti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zákoník práce požaduje dle §106, odst. 4 písmena i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Stačí, když máme ve firemní směrnici (jsme držiteli certifikátu OHSAS 18001 a tudíž máme řízenou veškerou firemní dokumentaci) uvedeno, že kontrolu smí provádět každý vedoucí zaměstnanec společnosti, nebo musí být vedoucí zaměstnanci přímo jmenováni?

Podle ustanovení § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce platí, že zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Z uvedeného vyplývá, že vedoucí zaměstnanec musí být písemně určen, nemusí se jednat o všechny vedoucí zaměstnance, ale pouze vybrané vedoucí zaměstnance. Určit ve směrnici, že se jedná o všechny vedoucí zaměstnance je nepřesné, vedoucí musí být vyjmenováni, aby byli identifikovatelní. Obecné označení „všichni vedoucí zaměstnanci“ je proto nedostatečné, okruh vedoucích zaměstnanců se může v závislosti na organizačních změnách měnit a je zbytečné kvůli každé organizační změně měnit směrnici o BOZP. Zaměstnavatel ovšem musí vedoucí zaměstnance vybrat tak, aby zajistil, že v každou pracovní dobu bude na pracovišti alespoň jeden vedoucí zaměstnanec s tímto oprávněním. Zákoník práce nyní již nepředepisuje, jakou směrnicí má zaměstnavatel určit okruh vedoucích zaměstnanců s oprávněním podrobit zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Původně starý zákoník práce č. 65/1965 Sb. stanovil, že je tak možno učinit pouze pracovním řádem zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že řada zaměstnavatelů pracovní řád nevydává, opustil druhý zákoník práce tuto podmínku a stanoví, že okruh vedoucích zaměstnanců musí být pouze určen písemně.

Autor článku: 

Komentáře

Věc názoru

31.08.2011 - 22:46 Eduard Šimánek
Dle mého názoru je rozdíl mezi "písemně určeným" a "jmenovaným" vedoucím zaměstnancem. Zákon nepožaduje konkrétní jmenování. Myslím si, že v rámci systému managementu je možné "určit" všeobecně všechny vedoucí zaměstnance jakožto "oprávněné", protože v systémovém řízení je zřejmé, kdo je vedoucí zaměstnanec (je řádně stanovena a zdokumentována organizační struktura). Dále zde máme další právní předpis se stejnou "právní hodnotou", a to zákon č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 16 odst. 5 mimo jiné uvedeno, že orientační vyšetření provádí zaměstnavatel - bez dalšího bližšího určení. Takže teoreticky budu-li jakožto zaměstnavatel provádět orientační dechovou zkoušku dle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepotřebuji k tomu žádné písemné pověření.

Re: Věc názoru

05.09.2011 - 08:57 Vladimír Jindra
Podle 379/2005 Sb., je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti pod vlivem ... To v ZP stanoveno není, podle ZP se musí podrobit zjištění zda není pod vlivem ... a nepíše se nic o důvodné domněnce. Tak bych to "dýchání" podle 379 viděl jen v případě, že ze zaměstnance "cítím", že by mohl být pod vlivem nebo se tak chová, ale preventivní kontroly, které se u nás provádějí minimálně 1 x týdně a namátkově bych asi u "informovaného" zaměstnance neuspěl, mohl by se zeptat proč ho kontroluji ...

Re: Věc názoru

05.09.2011 - 09:21 Vladimír Jindra
Koukám, že jsem přeskočil odstavec, podle odst. 5 není potřeba "důvodná domněnka" :-) beru zpět a omlouvám se za dezinformaci ...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail