Je zakázán, nebo povolen alkohol ve škole podle zákona č. 65/2017 Sb.?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V novém zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, je v § 11 odst. 2 uvedeno: "Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje b) ve škole a školském zařízení,… odst. 3: Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru uvedeném v odstavci 2 písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, než je určen." Znamená to tedy, že se zaměstnanci školy mohou po vyučování se svolením ředitele sejít například ve sborovně a oslavit s alkoholem něčí narozeniny? Pokud ano, proč se pak nemůže oslavovat i u jiných zaměstnavatelů? Těm to zákoník práce totiž zakazuje. Zákoník práce je tedy výše uvedeným zákonem pro školská pracoviště v oblasti zákazu alkoholu zneplatněn?

Máte pravdu, v rámci ustanovení § 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dochází oproti stávající právní úpravě ke zpřesnění a zároveň omezení míst, kde lze alkoholické nápoje prodávat, a to zejména z důvodu ochrany veřejného zdraví a snahy o celkové snížení spotřeby alkoholických spojů v ČR. Dalším cílem je podobně jako v případě analogických ustanovení týkajících se tabákových a souvisejících výrobků odstranit dosavadní dvojkolejnost v právní úpravě, kdy vybraná ustanovení týkající se omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků upravuje i zákon o spotřebních daních.

Navrhovaná právní úprava v odst. 1 vymezuje místa, kde lze prodávat alkoholické nápoje. Do výčtu jsou zahrnuty i provozovny výrobce vína, stánky s občerstvením a stánky specializované pro prodej alkoholických nápojů a zároveň umístněné v budově určené pro obchod, jako např. obchodní centra. Stánek s občerstvením je pojem převzatý ze zákona o spotřebních daních, ovšem byl pro účely tohoto zákona upraven.

V odstavci 2 je uveden taxativní výčet kategorií míst, kde je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to bez ohledu na místa, kde je prodej alkoholických nápojů povolen, a to vzhledem k tomu, že místa prodeje uvedeného zboží podle § 11 odst. 1 mohou být umístěna i v některých prostorech, kde jejich prodej není vhodný zejména z hlediska ochrany zdraví dětí a mladistvých (např. prodejna, která je potravinářským podnikem, ale je současně umístěná ve školském zařízení). 

Z důvodu ochrany zdraví dětí a mládeže se navrhuje zakázat prodej alkoholických nápojů ve všech typech škol a školských zařízení a na všech akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let. Výjimkou uvedenou v případě prodeje a podávání alkoholických nápojů ve vybraných typech škol nebo školských zařízení dochází k nápravě současné právní úpravy v dané oblasti. Výjimka se vztahuje na školy a školská zařízení, ve kterých dochází v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii. 

Akcí určenou převážně pro osoby mladší 18 let se rozumí, akce, která je určená zejména pro tyto osoby, nikoliv výlučně (dětský den, divadelní představení pro děti apod.). Zákaz se vztahuje rovněž na prostory zařízení sociálně-právní ochrany dětí, na prostor provozovny, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, dále prostory, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo prostory zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení.

Jinak se na právní úpravě nic nemění. Pro učitele stejně jako pro ostatní zaměstnance platí zákoník práce a ten jasně říká, že zaměstnanec je povinen „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“ (§ 106 odst. 4 písm. e) ZP).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail