Jakým právním předpisem je dána povinnost zpracovat traumatologický plán pro školy?

Zdroj: 

Je dána povinnost pro školská zařízení vypracovat traumatologický plán? Pokud ano, jakým právním předpisem? A je někde uveden povinný obsah takového traumaplánu? 

Pojem traumatologický plán se vyskytuje ve vyhlášce č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, kde se v Příloze č. 1 uvádí, že za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje se zpracovává mimo jiné traumatologický plán. Dále se zpracovává traumatologický plán, kterým se upravuje způsob odborného lékařského vyšetření a lékařské péče, a je zde uvedeno, co tyto plány obsahují. 

O tzv. traumatologickém nebo spíše krizovém plánu se hovoří v souvislosti s povinností zaměstnavatele (tzn. i pro školy) na základě § 102 odst. 6 zákoníku práce, a sice přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci zaměstnavatel spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je dále povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail