Dohled lékaře na pracovištích zaměstnavatele

Zdroj: 

Ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, se v § 3 odst. 2 píše, že dohled na pracovištích zaměstnavatele se vykonává nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví anebo jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5). Konkrétně mi jde o školy. Musí zde být prováděn dohled lékaře jednou za tři roky?

Pracovníci škol jsou většinou zařazeni do kategorie I. podle zákona o ochraně veřejného zdraví a práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona již není zařazena do profesních rizik v Příloze k vyhlášce č. 79/2013 Sb., části II. Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel může v tomto případě zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u registrujícího poskytovatele zaměstnance a ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 (tzn. i pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce) zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců. Nemusí mít tedy smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a ani dohled lékaře není nutný.

Autor článku: 

Komentáře

Praxe

08.04.2024 - 15:33 Milan KOVAŘÍK
Zajímavé téma hodné krátké diskuse. V praxi jsem se ale setkal se situacemi - jen za loňský rok několikrát - kdy KHS požadovala smlouvu s poskytovatelem PLS a výkonem dohledu (samozřejmě ne lékařské prohlídky) i když kategorie práce u zaměstnavatele byly pouze "1". Proběhla diskuse o "důvodnosti", ale závěr byl vždy stejný. Děkuji za případné další názory.

smlouva s poskytovatelem PLS

09.04.2024 - 10:57 Kateřina Hrubá
Pokud nestačí logické zdůvodnění (prohlídky u registrujícího poskytovatele; ostatní součásti pracovnělékařských služeb, pokud je to důvodné), tak zde je vyjádření z Ministerstva zdravotnictví, že zaměstnavatel smlouvu s poskytovatelem mít nemusí: https://www.bozpinfo.cz/musi-zamestnavatel-nyni-mit-lekare-pracovnelekarskych-sluzeb-jak-je-se-vstupnimi-prohlidkami.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail