Příliš zatěžující posuzování zdravotní způsobilosti řidiče

Zdroj: 

Jsem OSVČ a jako občasný přivýdělek mám uzavřeny dohody o pracovní činnosti se třemi různými firmami provozující veřejnou autobusovou dopravu (všechny mají prakticky totožný vozový park i zázemí). Můj obvodní lékař nabízí mimo jiné i pracovnělékařské prohlídky, nicméně žádná z firem mi ji nechce uznat, jelikož s ním nemají uzavřenou smlouvu. Každá firma má smlouvu s úplně jiným lékařem, a jelikož mi bude 50 let, znamená to, že každý rok budu muset kvůli pravidelné prohlídce navštívit 4 různé lékaře: svého obvodního kvůli výpisu ze zdravotnické dokumentace a následně 3 další, přičemž každý z nich bude posuzovat totéž - zda jsem stále schopen řídit autobus. Je tento postup správný? Celé mi to přijde absurdní a zbytečně zatěžující pro všechny zúčastněné, když lékař, u kterého jsem registrován, je bezpochyby dostatečně fundovaný k tomu, aby moji zdravotní (ne)způsobilost k řízení autobusu relevantně posoudil. Jeho posudek bych pak předložil všem třem zaměstnavatelům. 

Bylo to jistě nejjednodušší tak, jak píšete, ale podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 54 odst. 2 písm. b), zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek u registrujícího poskytovatele zaměstnance pouze v případě, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 tohoto zákona nebo jinými právními předpisy. Jelikož řízení autobusu je činnost, ke které je zdravotní způsobilost upravena jiným právním předpisem (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů), tak Vás Vaši zaměstnavatelé posílají k poskytovateli pracovnělékařských služeb, se kterým mají uzavřenou smlouvu, což je zbytečně zatěžující, ale je to v souladu s právními předpisy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail