Zrušení zdravotního průkazu a vstupní prohlídka u činností epidemiologicky závažných

Zdroj: 

U nabídky brigád jedné agentury jsem viděla požadavek na absolvování zdravotní prohlídky u brigádníků v supermarketu a celkem mě tato povinnost překvapila, protože jsem měla za to, že při zrušení potravinářského průkazu se už u tohoto povolání na prohlídku nemusí. Jak to funguje u jiných pracovníků v oblasti epidemiologicky závažných činností, například u zaměstnanců rekreačních center? Nemyslím jen ty, kteří jsou v přímém kontaktu s klientem (např. maséři). 

Zdravotní průkazy byly zrušeny zákonem č. 167/2023 Sb. (novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), ale vstupní pracovnělékařská prohlídka je něco jiného. Už v předchozím znění před novelou bylo v § 19 uvedeno, že vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku. Podle § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v případě pracovního poměru vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajistí vždy; před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr musí být vstupní prohlídka, mají-li být zaměstnanci zařazeni k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou (rizikové práce definuje § 39 zákona č. 258/2000 Sb.) nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy. Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, kde v Příloze, části II., již nejsou v profesních rizicích uvedeny činnosti epidemiologicky závažné (po novele vyhláškou č. 452/2022 Sb.). Zaměstnavatel ale může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat i u „dohodářů“, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb.). 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail