Dozor na školním výletě

Zdroj: 

Obracím se na vás s dotazem ohledně zajištění bezpečnosti na celodenním školním výletě. S žáky praktické školy, kteří mají lehké mentální postižení, jedu na výlet autobusem cca 190 km od místa naší školy. Žádala jsem vedení školy o druhý pedagogický dozor, vedení školy však druhý dozor zamítlo s tím, že jede na výlet málo dětí (celkem 6). Mám právo na druhý dozor? 

Podle vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. 1, třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.

Podle § 26 odst. 3 této vyhlášky přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu (viz výše), zabezpečí ředitel školy dohled další zletilé osoby, která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

Z výše uvedeného vyplývá, že zde druhý dozor nutný není. Bude tedy záležet na domluvě s vedením školy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail