Osoba pro zjišťování přítomnosti alkoholu či jiných návykových látek u zaměstnanců

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Simona Zajícová ze Státního úřadu inspekce práce.

Zjišťování, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu a návykových látek na pracovišti, máme upraveno v pracovním řádu tak, že je zde uvedeno několik řídících pozic, které mohou kontrolovat určité skupiny zaměstnanců. Je to takto dostačující? Není nutné jmenovité určování kontrolujících zaměstnanců?

Povinnost zaměstnance podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je dána ust. § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že pokyn k tomuto zjištění může provést pouze oprávněný a písemně určený vedoucí zaměstnanec. Záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda bude mít určené konkrétní vedoucí zaměstnance jménem, či pouze jejich vedoucí pracovní pozicí a zda vše bude upraveno v pracovním řádu, ve směrnici k problematice alkoholu a návykových látek či v jiném vnitřním předpise zaměstnavatele.

Pro samotné zjišťování přítomnosti alkoholu či jiných návykových látek není legislativně stanovena osoba, která tuto činnost může po pokynu oprávněného vedoucího zaměstnance vykonávat. Více informací zejména k samotnému vyšetřování přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek uvádí zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail