VÚBP, v.v.i.

01.09.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
28.07.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
24.07.2006
Zdroj:
V letošním roce proběhly v legislativě postihující problematiku PZH velké změny. Většina předpisů byla zrušena a nahrazena předpisy novými, případně došlo k jejich novelizaci.
14.07.2006
Zdroj:
Průmyslové havárie provázejí lidstvo od samého počátku procesu industrializace. Díky změnám, které přinesla průmyslová revoluce, došlo z výraznému posunu v organizaci práce, nástupu strojové výroby a využívání stále širšího spektra vstupních surovin. Negativa, která však tento trend s sebou přinesl, představují neustále se zvyšující nároky kladené nejen na člověka (dříve fyzické, dnes převážně psychické) ale především přírodu. S ohledem na svůj charakter se největší měrou na nežádoucích dopadech podílí bezesporu průmysl chemický. Ten dlouhodobě produkuje velká množství chemických látek širokého spektra, z nichž mnohé jsou velmi nebezpečné (hořlavé, explozivní či toxické). Ukazuje se, že tempo nárůstu objemu produkce bude přetrvávat i ve 21. století.
30.06.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
13.06.2006
Zdroj:
Recenze na knihu: Bezpečnost manipulačních vozíků
02.06.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
17.05.2006
Zdroj:
Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Mezi vystavovateli jsou zastoupeny významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. Probíhá i bohatý doprovodný program. Dnešní konferenci Společně bezpečně v rámci Evropské unie vám přiblížíme prostřednictvím rozhovoru s Bc. Libuší Bělohlávkovou, členkou Rady vlády pro BOZP, předsedkyní Czech Protect a ředitelkou Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s.
02.05.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
14.04.2006
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta
31.03.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
29.03.2006
Zdroj:
Recenze na knihu: Firemní kultura : její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
10.03.2006
Zdroj:
RSS je technologie, která dokáže doručovat zájemcům informace o nových článcích na jeho oblíbeném webu v průhběhu celého dne. Co RSS umí a jak jej nejlépe můžete využít? S použitím RSS totiž už nikdy nezmeškáte žádný nový článek z BOZPinfo :o)
09.03.2006
Zdroj:
Obsahuje dva návrhy týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení a omezení uvádění na trh měřicí zařízení obsahující rtuť.
03.03.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
24.02.2006
Zdroj:
Plný text zprávy o používání směrnice Rady 99/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení ze strany členských států
22.02.2006
Zdroj:
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy (dokumenty KOM) - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.
09.02.2006
Zdroj:
Tyto zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.
09.02.2006
Zdroj:
Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Stejně jako návrhy jsou právně závazné pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.
09.02.2006
Zdroj:
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy (dokumenty KOM) - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail