Prohlášení o shodě

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta

Musí být text Prohlášení o shodě uveden v českém jazyce? Který právní předpis to upravuje?

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal v roce 2000 "Příručku pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu". Příručka je překladem anglického originálu vydaného Úřadem pro oficiální publikace Evropských společenství pro Evropskou komisi. Tento dokument je k dispozici na internetové adrese http://web.unmz.cz/knihovnaTH/14.htm . V části 5.4 "ES prohlášení o shodě" se uvádí: "ES prohlášení o shodě musí být vypracováno v jednom z úředních jazyků Společenství. Pokud není ve směrnicích Společenství obsaženo žádné další ustanovení o jazyku, ve kterém má být vypracováno prohlášení, musí být podle článků 28 a 30 Smlouvy o ES případ od případu posouzeny požadavky členských států na použití určitého jazyka. Výrobky, ke kterým musí být přiloženo prohlášení o shodě, musí mít toto prohlášení vypracováno v úředním jazyce země určení. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo distributor by měl v takovém případě zajistit překlad prohlášení. Vedle toho by měla být dodána i kopie prohlášení v původním jazyce."

Ing. Karel Škréta

Autor článku: 

Komentáře

Díky za zajímavé inforlmace

08.05.2006 - 22:33 Ludovít Müller
<P>Velice mě&nbsp; zaujal tento příspěvek,který&nbsp;nebyl obsáhlý, ale dostatečně pokryl dané téma,&nbsp;neboť si m\yslím, že řada výrobců i kolegů z profese&nbsp;podceňuje (nebo vůbec nezná) problematiku schvalování výrobků - strojů o čemž svědčí bohužel často i technická dokumentace kterou se má uživatel řídit a která mnohdy neobsahuje ani základní údaje NV 24/2003 Sb. </P> <P>Proto ještě jednou díky za takovéto informace.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail