Revize kávovarů určených k pronájmu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Aleš Klumpler ze Státního úřadu inspekce práce.

Rád bych se zeptal na povinnost provádět elektrické revize kávovarů. Já jako firma nakupuji kávovary a tyto dále pronajímám druhé straně. Kávovary mají samozřejmě certifikát od výrobce. Jsem za revize odpovědný já jako majitel? Pokud ano, v jakých intervalech? Nebo je za pravidelné revize odpovědna druhá strana, tedy nájemce kávovaru?

Z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, o jaké kávovary se jedná, nicméně budeme předpokládat, že ve Vašem případě mluvíme o elektrických spotřebičích do napětí 400 V včetně, které nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti. Tudíž se nejedná o vyhrazené technické elektrické zařízení (dále jen „VTEZ“), jak stanovuje ust. § 3 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání řeší ČSN 33 1600 ed. 2/Z2, kde v tabulce 1 jsou uvedeny lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí elektrických spotřebičů. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě elektrických spotřebičů se nejedná o VTEZ, nelze v tomto případě využít ust. § 20 odst. 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které zní: „Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.

Zde je vhodné připomenout, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány, jak požaduje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění opakovaných zkoušek a opakovaných revizí na Vámi pronajímaných kávovarech je plně na domluvě mezi Vámi, jakožto pronajímatelem kávovaru, a nájemcem (právnickou osobou, popřípadě podnikající fyzickou osobou). Z tohoto důvodu je vhodné si příslušné podmínky uvést do smlouvy o pronájmu.

Autor článku: 

Komentáře

revize kávovarů

09.02.2024 - 17:28 Zbyněk Jančík
revize řeší výhradně NV č. 190/2022 Sb. a jejich rozsah je stanoven v ust.§3 odst. 1 - vše ostatní je nevyhrazené a provádí se na něm kontroly podle ust.§4 NV č. 378/2001 Sb. - v žádnémn případě se neprovádí revize spotřebiče podle ČSN 331600 ed.2 - NELZE STAVĚT NORMU NAD ZÁKON! lhůty revizí stanovuje příloha č. 4 NV č. 190/2022 Sb. pro vyhrazená elektrická zařízení; v NV č. 309/2006 Sb. je v ust. § 4 uvedeno: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. - VTZ revidovány v termínech podle přílohy č.4 ostatní kontrolovány každých 12 měsíců podle NV 378/2001 Sb. (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. - což je NV č. 378/2001 Sb.

Vyjádření autora příspěvku - Ing. Aleše Klumplera

13.02.2024 - 12:57 Kateřina Hrubá
K problematice provádění kontrol, opakovaných zkoušek a opakovaných revizí u elektrických spotřebičů, dle ust. § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a dle ČSN 33 1600 ed.2, již v minulosti vyšlo mnoho článků, např: Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část I. - Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část I. | BOZPinfo.cz; Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část II.- Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část II. | BOZPinfo.cz; Lhůty kontrol elektrických spotřebičů - Lhůty kontrol elektrických spotřebičů | BOZPinfo.cz; ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022 (elektroprumysl.cz). Státní úřad inspekce práce, jakožto kontrolní orgán na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek, na svých webových stránkách vydal vyjádření k této problematice: https://www.suip.cz/vsechny-clanky/-/asset_publisher/BwIpyjT9IXe0/content/revize-elektrospotrebicu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail