Lhůty kontrol elektrických spotřebičů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Aleš Klumpler ze Státního úřadu inspekce práce.

Při školení vznikla odborná rozepře mezi posluchači ohledně lhůt kontrol nevyhrazených zařízení - týkalo se to konkrétně elektrických spotřebičů, které dnes již nepatří mezi vyhrazená technická zařízení. Že prý podle nařízení vlády (NV) č. 378/2001 Sb. musí být kontrolovány do 12 měsíců, ne podle ČSN 33 1600, protože tam jsou lhůty delší než uvádí NV, a protože je NV vyšší právní předpis, tak se musí dodržet termíny uvedené tam. Já osobně, pokud chápu správně ustanovení uvedené v § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb., tak k termínu 12 měsíců přistupuji až tehdy, když není uvedeno jinak v jiném právním předpisu, návodu od výrobce, ČSN nebo průvodní dokumentaci. Pokud tato „jiná dokumentace“ uvádí delší termíny, mohu použít delší termíny, než uvedených 12 měsíců. Vykládám si to správně?

V ustanovení § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen NV č. 378/2001 Sb.), je uvedeno: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Na elektrické spotřebiče se vztahuje ČSN 33 1600 ed. 2, která v bodě 5.1 uvádí: „Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů (podle 6.1) provádí jejich uživatel před jejich použitím. Termín „před použitím“ se u spotřebičů skupiny D vztahuje na zahájení činnosti (např. výuky ve škole atp.) nebo před poskytnutím dalšímu uživateli (např. dalšímu hostu v hotelovém pokoji atp.). K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen (poučení se nevztahuje na hotelové a ubytované hosty, nemocniční pacienty atp.).

POZNÁMKA: K tomuto poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.“

Za kontrolu je, dle bodu 3.1.1 ČSN 33 1600 ed. 2, považována: „činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti“. Za prohlídku elektrického spotřebiče je, dle bodu 3.1.3 ČSN 33 1600 ed. 2, považováno: „pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem“ a za zkoušku chodu je, dle bodu 3.1.5 ČSN 33 1600 ed. 2, považováno: „ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti“.

Dále v ČSN 33 1600 ed. 2 Z2 je stanovena povinnost provádět u elektrických spotřebičů opakované zkoušky a opakované revize v termínech stanovených v Tabulce 1 – Lhůty opakovaných revizí a zkoušek elektrických zařízení (spotřebičů).

Závěrem uvádíme, že dle našeho názoru je termín provádění kontrol elektrických spotřebičů stanoven v ČSN 33 1600 ed. 2, a to před každým použitím elektrického spotřebiče. Vzhledem k nutnosti doložit provádění kontrol prováděných dle ust. § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb., doporučujeme ve lhůtě nejméně jednou za 12 měsíců provést zápis o provádění těchto kontrol (např. v průběhu ročních prověrek BOZP).

Autor článku: 

Komentáře

Vážený pane Klumplere, mám na

20.11.2023 - 10:56 Martin Hlaváč
Vážený pane Klumplere, mám na vás doplňující dotaz. V článku "Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část II." zveřejněném v BOZPInfo dne 20.7.2023 je uvedeno: "Pro zjednodušení si přechod na nový systém ukážeme na příkladu varné konvice, tedy elektrického spotřebiče, který je používán ve většině firem. Společnost provozuje varnou konvici, kterou koupila na maloobchodním trhu a uvedla ji do používání v kanceláři. Tento elektrický spotřebič nevyžaduje pro uvedení do provozu provedení výchozí revize, protože se jedná o výrobek a při jeho nákupu bylo v dokumentaci výrobce prohlášení o shodě. Tento spotřebič byl zařazen v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2:2009, kapitola 4 do skupiny „E“, tedy spotřebič používaný při administrativní činnosti. Vzhledem k tomu, že tento spotřebič není při své práci (tedy při ohřevu vody) držen v ruce, jedná se o ostatní nepřipevněný spotřebič. Tento spotřebič byl koupen a zaveden do užívání v červnu 2020. Revize tohoto spotřebiče měla být provedena před uplynutím 24 měsíců, tedy nejpozději v červnu 2022, a to v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2:2009 platnou před vydáním ČSN EN 50699:2021 a ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021. Po vydání ČSN EN 50699:2021 a ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021 dochází ke změně a pravidelná revize, která měla být provedena nejpozději v červnu 2022, bude nahrazena provedením opakované zkoušky provedené podle ČSN EN 50699:2021 v souladu s nově stanovenými termíny v tabulce 1 ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021. První pravidelná (opakovaná) revize tohoto spotřebiče bude v souladu s tabulkou 1 provedena před uplynutím lhůty 96 měsíců, tedy nejpozději v červnu 2028. Do června 2028 budou prováděny pouze opakované zkoušky, tedy v červnu 2024 a 2026. Opakovaná zkouška, která podle tabulky vychází na rok 2028, provedena nebude a bude nahrazena pravidelnou (opakovanou) revizí. Obdobným způsobem se bude postupovat i u jiných spotřebičů, které patří do působnosti ČSN 33 1600 ed. 2:2009." V celém článku "Revize a kontroly elektrických spotřebičů" se nikde autor Vojík neodkazuje na 378/2001 Sb., a tady uvádíte nutnost doložit provádění kontrol prováděných dle ust. § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. Jak to tedy je, je to nutné? Mám v tom trochu nepořadek, jsem pouhý lajk, články si z mého pohledu trochu odporují... Děkuji předem za reakci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail