Jaký doklad potřebuje OSVČ pro práci vazače?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jaký potřebuji doklad, abych mohl jako OSVČ na stavbě zavěšovat břemena pro manipulaci jeřábem? Tím nemyslím být proškolen a dostatečně zaučen v této problematice, to je samozřejmě jiná věc. 

Co se týče vazače břemen, pak bližší požadavky na oprávnění k vázání břemen jsou ustanoveny v článku 5.4.2 bod k) ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně, podle kterého vazač musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen. Forma oprávnění není danou technickou normou blíže specifikována. Formu oprávnění k vázání břemen si může provozovatel určit (upravit) v místním provozním předpise, kterým může být například systém bezpečné práce, zpracovaný dle čl. 4.1 uvedené normy. Od 1. 7. 2022 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních (VTZZ) a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „NV“). Například podle ust. § 12 odst. 5 tohoto NV se o zkoušce z odborné způsobilosti jeřábníka a vazače sepisuje zápis. V případě kladného výsledku je uchazeči vydán doklad o způsobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo pro vázání břemen, zápis o zkoušce je nedílnou součástí tohoto dokladu. Ani v případě VTZZ není plošně zakotveno, jakou formu má mít tento doklad.

Zdůrazňujeme, že OSVČ v daném případě jako vazač břemen pro manipulaci s jeřábem nejsou z povinnosti požadavků na odbornou způsobilost k vázání břemen žádným právním ani ostatním předpisem vyňati.

Autor článku: 

Komentáře

Jaký doklad potřebuje OSVČ pro práci vazače?

22.06.2024 - 10:37 Zbyněk Jančík
od 1.7.2022 platí NV č. 193/2022 Sb., které v ust. § 12 stanovuje povinnost zaměstnavateli vyškolit vazače a reviznímu technikovi vyzkoušet nebo přezkoušet vazače ( předepsána 3 členná komise, kde předsedou je revizní technik na zdvihací zařízení ). Jak to udělá OSVČ, když je sám sobě zaměstnavatel, a měl by sám sebe vyškolit - to netuším. Výsledkem zkoušky ( odst.5 ) nebo přezkoušení ( odst. 6 ) je Zápis o zkoušce nebo o přezkoušení kvalifikované osoby ( v tomto případě vazače břemen ), podepsaný 3 osobami ( předsedou a 2 členy - neříká se, kdo to má být ). Rozsah školení je uveden v ČSN ISO 12480 - 1 článek 5.4.2

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail