BOZP méně obvyklých profesí – servisní technici slavnostního osvětlení v Praze

Zdroj: 

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., spravuje veřejné a slavnostní osvětlení na území hlavního města. Kromě toho zajišťuje provoz městského kamerového systému, pečuje o veřejné a věžní hodiny, semafory, obnovuje zastávkovou síť MHD a podílí se také na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky. V tomto článku se zaměříme především na BOZP při údržbě slavnostního osvětlení, o které jsme si povídali s Tomášem Hellerem, ředitelem úseku Servis terénních činností, a Petrem Žákem, odborně způsobilou osobou v prevenci rizik.

Tuto profesi rozhodně nemůže vykonávat každý, ale jen zdatný a odolný jedinec. Musí to být elektrikář s odbornou způsobilostí podle § 6, 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a pokud spravuje i plynová osvětlení, musí ještě absolvovat zkoušku u Technické inspekce ČR i na plynová zařízení. Stejně tak je důležité nebát se výšek a být proškolen pro práci ve výškách i pro práci s plošinou, protože se většinou pracuje na lampách vysokých od 6 do 15 metrů, k čemuž se vážou další požadavky. Pro práci v ochranném pásmu trakční soustavy (ve vzdálenosti 1 m a méně) je nutná i způsobilost podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, v platném znění.

Společnost se stará o slavnostní osvětlení více než 130 památek, které nasvětluje zhruba 3 tisíce svítidel. Posádka většinou jezdí ve dvou lidech – jeden pracovník vykonává činnost v koši plošiny, druhý je z důvodu bezpečnosti na zemi, aby vyloučil provoz pod místem zásahu a mohl rychle reagovat na případný problém.

Některá místa jsou jednoduše přístupná, jiná mohou být například na střechách domů, na mostech, věžích nebo jiných místech, ke kterým se lze dostat jen na laně. K tomu je potřeba být dostatečně vybaven stanovenými OOPP – obuv (letní, zimní), rukavice, přilby, zachycovací postroje, postroje pro práci ve visu, případně evakuační sada pro záchranu zaměstnance v případě zranění.

Specifický úkon je například nasvětlení Čechova mostu, kde máme svítidla v mostních obloucích. Aby se k nim pracovníci dostali, slaní se na železnou konstrukci, kterou prolézají. Mohou si tam dát montážní vnitřní lávku. Samozřejmě musí být přivázáni ke kotevním bodům, protože je zde riziko pádu do Vltavy,“ říká Tomáš Heller a doplňuje, že BOZP je věnována zvýšená pozornost. Nepoužívání OOPP nebo obcházení stanovených pracovních postupů se trestá například snížením kvartálních odměn. Vyhotoví se protokol o kontrole, se kterým je pracovník seznámen, následuje pohovor s nadřízeným a přijetí nápravných opatření.

Pracovníci se také nesmí bát vody, protože někteří obsluhují i motorový člun, aby se dostali k nepřístupným svítidlům. Například slavnostní osvětlení Karlova mostu je nainstalováno na ledolamech, což znamená, že k opravě světelného místa se musí dopravit na člunu. Někteří z týmu tedy musí mít průkaz vůdce malého plavidla, aby se mohli pohybovat v korytě řeky a servisovat i nepřístupná svítidla.

Spínání veřejného i slavnostního osvětlení je řízeno dálkově z dispečinku THMP. Při výjimečných příležitostech, výročích nebo při mimořádných událostech THMP zajišťuje na základě požadavku Magistrátu hlavního města Prahy nebo městských částí nasvícení vybraných objektů do konkrétních barev. Například u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky byla slavnostně nasvícena budova Rudolfina, pražského magistrátu a Petřínská rozhledna do barev trikolory.

Z možných rizik spojených s činnostmi THMP můžeme jmenovat zejména pád z výšky a úraz elektrickým proudem, ale třeba také riziko úrazu v souvislosti se zvedáním těžkých břemen. Například zvedání poklopu o hmotnosti 250 kg na Václavském náměstí zajišťuje více posádek. Nachází se zde 2 m hluboká šachta, kterou se přistupuje do technického zázemí fontány. Bezpečnost pracovníků je zajištěna pomocí kotvící trojnožky a záchranného navijáku pro případ, že by bylo nutné pracovníka vytáhnout, například z důvodu zdravotní indispozice.

Při všech pracovních činnostech se společnost zaměřuje na vytvoření bezpečného pracovního prostředí a minimalizaci rizik vzniku pracovních úrazů. Důraz klade na kvalitní vybavení v oblasti OOPP, a to i nad rámec legislativních požadavků. K pracovním úrazům dojde dvakrát nebo třikrát za rok, nijak závažným – uklouznutí, drobné úrazy při výstupu z plošiny apod. K nízké úrazovosti přispívá to, že tým interního auditu a kontroly vykonává pravidelné kontroly, při kterých se mimo oblasti BOZP kontroluje i čistota pracovních oděvů a vozidel. Provádí se zápis a vyhodnocení. Přicházejí také kontroly z oblastního inspektorátu práce a častěji i z hygienické stanice, kterou zajímá, jestli mají pracovníci adekvátně vybavené zázemí, prostor pro odpočinek, oddělené osobní a pracovní věci a další záležitosti, které se týkají ergonomie a bezpečnosti pracovního prostředí.

Jedná se o mladou společnost, založenou v roce 2017. Vozový park, plošiny jsou nové, koupili jsme si speciální hydraulickou ruku, v porovnání s jinými firmami jsme o krok dál,“ říká Tomáš Heller a podotýká, že se společnost zároveň musí chovat jako řádný hospodář. Petr Žák doplňuje, že by se ještě v souvislosti s rozšiřováním trolejbusových tratí v Praze hodila speciálně vybavená plošina k údržbě osvětlení, kamer a semaforů v blízkosti trakčního vedení.

Pracovníci starající se o veřejné osvětlení v Praze mají pohotovost 24/7. Realizují se také preventivní kontroly a noční kontroly svítivosti, kdy má posádka definované rajóny a podle nich objíždí osvětlená místa. Samozřejmostí jsou pravidelné revize těchto zařízení. Při měsíčních kontrolách svítivosti se například zjišťuje, kolik lamp nesvítilo, v průměru to bývá 5–6 lamp z celkového počtu 800–1100 lamp v kontrolované oblasti, tzn. podíl nesvítivosti je menší než 1 %. Společnost tak s dostatečnou rezervou naplňuje požadavek, aby průměrná hodnota nesvítivosti nepřekročila 2 %, který jí ukládá smlouva s Magistrátem hlavního města Prahy.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail