Odborná způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb.

Zdroj: 

Přehledy platných osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a platných osvědčení z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a aktuální seznam držitelů akreditace.

Přehledy platných osvědčení

Přehledy platných osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a platných osvědčení z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi jsou uvedeny v Google tabulce: OSVĚDČENÍ

V tabulce se uvádí:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení odborně způsobilých fyzických osob v prevenci rizik a koordinátorů,
  • číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení.

V jednotlivých listech tabulky je zobrazen výčet těch osvědčení, která jsou platná k danému datu (platná v čase zobrazení souboru).

Aktuální seznam držitelů akreditace

Aktuální seznam držitelů akreditace podle § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří provádí zkoušky a periodické zkoušky po pěti letech z odborné způsobilosti fyzických osob v oblasti BOZP:

Držitelé akreditace, kteří provádí zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Držitelé akreditace, kteří provádí zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Související právní předpisy

  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
  • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.;
  • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail