Musí OZO v prevenci rizik podepisovat všechny dokumenty BOZP?

Zdroj: 

Ráda bych se zeptala, jestli OZO v BOZP musí podepsat každou analýzu rizik BOZP ve firmě. Nebo OZO nastaví metodiku systému hodnocení a vyhledávání rizik, podle které mohou analýzu následně samostatně provádět zaměstnanci odpovědní za daná pracoviště nebo procesy? OZO mnohdy daná pracoviště osobně nezná, neprochází stejnými pracovními procesy jako zaměstnanci, takže k řádnému vyhledání a hodnocení rizik může být kompetentnější právě zaměstnanec z provozu. Například zpracováváme pokyny pro bezpečný přístup na pracoviště ve výšce. Jedná se o popis konkrétní cesty a používaných OOPP proti pádu. Musí tento dokument podepisovat OZO, nebo je možné zpracováním pověřit pracovníka, který pracoviště zná? 

Podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) opatřuje zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti jako OZO svým jménem a vlastnoručním podpisem. OZO by se měla podílet na vytváření dokumentace BOZP ve firmě, proto si zaměstnavatel zajišťuje její služby, a podepisovat všechny dokumenty, na kterých se podílí. Píšete, že některá pracoviště OZO nezná, ale podle našeho názoru by OZO pracoviště měla znát. Měla by se na například na bezpečnostních pokynech podílet, i když odpovědnost za BOZP má zaměstnavatel, potažmo vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail