BOZP a PO u osob samostatně výdělečně činných

Zdroj: 

Rád bych se zeptal na problematiku BOZP a PO u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bez zaměstnanců v malé kavárně. Musí OSVČ vést evidenci úrazů, například v knize úrazů, a zasílat záznam o úrazu? Musí být dokumentace k první pomoci a požární ochraně? Musí zabezpečit provádění preventivních požárních hlídek (jde o činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí)? Vyhláška č. 246/2001 Sb. zmiňuje veřejnost (hosty), která se dostává do kontaktu s provozovanými činnostmi. Podle mého názoru stačí jen vyvěsit viditelně tísňová čísla, mít odpovídající lékárničku a vést požární knihu. Jinak vést dokumentaci k vyhledávání a hodnocení rizik; provádět revize elektrického zařízení; kontrolovat nouzové osvětlení (únik) a hasicí přístroje; mít zdravotní způsobilost; uchovávat provozní dokumentaci k zařízením a udržovat bezpečnostní značení je samozřejmostí. 

Na OSVČ se z oblasti BOZP vztahuje § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. To znamená z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - § 101 odst. 1, 2 a 5 (zajišťování BOZP), § 102 (povinnost vyhledávat a hodnotit rizika a vést o tom dokumentaci, první pomoc, přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR), § 104 (osobní ochranné pracovní prostředky) a § 105 (povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání) a zákon č. 309/2006 Sb. - § 2 až 11 (požadavky na výrobní a pracovní prostředky, na organizaci práce, pracoviště, značení atd.) s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 13 odst. 1 právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje [§ 27 odst. 1 písm. f)] nebo obecně závazná vyhláška obce [§ 29 odst. 1 písm. o)].

Co se týče požární knihy, z vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že je to povinností osob, které provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail