Soutěž Správná praxe v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Zdroj: 

Soutěž Správná praxe vyhlásila Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) při oficiálním zahájení kampaně Zdravé pracoviště na období 2023–2025 pod názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Evropská soutěž si klade za cíl ocenit podniky, které významným a inovativním způsobem přispívají k bezpečnosti a ochraně zdraví prevencí rizik souvisejících s digitální transformací na pracovišti. Konkrétním cílem bude vyzdvihnout vynikající příklady organizací, které aktivně předcházejí rizikům v oblasti BOZP spojeným se zaváděním digitálních systémů na pracovišti. 

EU-OSHA hledá příklady, které prokazují holistický přístup k BOZP, přičemž jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci se zavázali, že budou spolupracovat. Porota bude též hledat opatření, která jsou udržitelná i přenositelná. Soutěž Správná praxe pomáhá poukazovat na přínosy dobré úrovně BOZP a slouží jako platforma pro sdílení a podporu osvědčených postupů v Evropě. 

Přihlášky mohou zasílat: 

  • jednotlivé podniky nebo organizace všech velikostí, 
  • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty z oblasti vzdělávání v oblasti BOZP, 
  • organizace zaměstnavatelů, profesní sdružení, odbory a nevládní organizace, 
  • regionální nebo místní organizace poskytující služby týkající se prevence v oblasti BOZP či pojišťovacích služeb a ostatní zprostředkovatelské organizace. 

Uzávěrka přihlášek projektů do soutěže Správná praxe je 30. září 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní informační centrum BOZP (Focal Point)
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Jana Hampeštová
Tel.: +420 221 922 539 
E-mail: jana.hampestova@mpsv.cz

Účast v soutěži Správná praxe je dokladem aktivit, které podnik uskuteční a které vedou k získání pozitivních zkušeností a stanou se zdrojem námětů k podpoře prevence rizik. 

PŘEHLED TERMÍNŮ SOUTĚŽE

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Podrobnosti o výzvě k předkládání nominací naleznete v letáku soutěže Správná praxe.

Evropskou soutěž Správná praxe v oblasti BOZP již po 16. vyhlásila Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) a národním partnerem v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mediálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště a soutěže Správná praxe bude opět Výzkumný ústav bezpečnosti práce prostřednictvím oborového portálu BOZPinfo.cz a sociálních sítí. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail