Úprava výrobků nebo jejich výroba pro firemní účely. Jak je to s prohlášením o shodě?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Můj dotaz se týká prohlášení o shodě. 1) Nejsme si ve firmě jisti, jak se zachovat v případě, kdy například opravíme či upravíme (dáme novou nebo jinou koncovku) prodlužovací kabel. V tomto případě už jsme provedli změnu na původním výrobku, zaniká tedy prohlášení o shodě od výrobce a my se stáváme výrobcem? Měli bychom v tomto případě nechat kabel znovu na vše testovat a vystavit prohlášení o shodě? 2) Když nám dílna vyrobí například žebřík, schůdky apod., ale jen pro potřeby firmy a nebude se to uvádět na trh, jak to je v tomto případě s prohlášením, testy atp.?

Dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na její zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá a dle tohoto zákona a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se za výrobky uvedené na trh považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozování potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců. U výrobků, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (tzv. stanovených výrobků) musí být posouzena shoda dle příslušných nařízení vlády. Seznam stanovených výrobků obsahuje nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

Z uvedeného je patrné, že i stanovené výrobky vyrobené pro potřeby firmy musí splňovat podmínky všech technických a právních předpisů, které se na ně vztahují.

Dále dle § 2 zákona č. 22/1997 Sb. se za výrobce nebo skupinu výrobců považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky.

Za nepodstatnou změnu (úpravu) výrobku lze považovat změnu, která se liší pouze ve vlastnostech, které nejsou rozhodné pro posouzení shody a které nemohou negativně ovlivnit bezpečnost zařízení. Za takovou lze považovat:

  • opravu zařízení a jejich částí nebo náhradu zastaralých, nefunkčních nebo již nevyráběných komponentů za nové se shodnými vlastnostmi;
  • doplnění prostředků k zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení v souladu s platnou legislativou (NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Prodlužovací a odpojitelné přívody zatím ještě patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a podléhají mimo jiné pravidelným revizím a revizím vždy po jejich opravě dle ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699.

Veškeré předpisy jsou použity v aktuálním znění.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail