Podle jakého předpisu jsou prodlužovací a odpojitelné přívody vyhrazená elektrická zařízení?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Podle odpovědi k předchozímu dotazu prodlužovací a odpojitelné přívody a zřejmě elektrické spotřebiče obecně zatím ještě patří mezi vyhrazená technická zařízení (VTZ). Z kterého předpisu konkrétně zařazení elektrických spotřebičů mezi VTZ vyplývá? Patří mezi VTZ také strojní zařízení podle ČSN EN 60204-1?

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) stanoví v § 2 jako vyhrazená elektrická zařízení:

  • zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
  • a další…

Vyhláška dále řadí zařízení s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty dle příslušných technických norem do tříd a skupin. Z uvedeného zcela jasně vyplývá, že elektrické spotřebiče, elektrické ruční nářadí, prodlužovací a odpojitelné přívody a stroje s elektrickým zařízením s převyšujícím proudem a napětím bezpečné hodnoty jsou vyhrazeným elektrickým technickým zařízením. Současně tato zařízení jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Pro splnění požadavků bezpečnosti těchto zařízení se použije ustanovení bodu 7. přílohy č. 2 vyhlášky o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

Tato zařízení, výrobky musí při uvádění na trh nebo do provozu splňovat požadavky příslušných nařízení vlády a musí na ně výrobce nebo dovozce vypracovat prohlášení o shodě a výrobky označit značkou shody CE. Během provozu se na bezpečnost uvedených zařízení vztahuje NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí.

Elektrické zařízení strojů spadajících při uvádění na trh nebo do provozu pod NV č. 176/2008 Sb. se ověřuje pomocí technické normy ČSN EN 60204-1 ed. 3. U spotřebičů, elektrických odpojitelných a prodlužovacích přívodů se provádí pravidelné revize nejméně v rozsahu a termínech revizní normy ČSN 33 1600 ed. 2.

Od 1.7. 2022 má vstoupit v účinnost nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Společně s novým zákonem má vstoupit v platnost 5 nových nařízení vlády, 2 z nich se budou zabývat oblastí elektrotechniky:

  • nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Dle návrhu NV o vyhrazených elektrických zařízení a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti mají být spotřebiče, elektrické ruční nářadí a prodlužovací a odpojitelné přívody vyřazeny z elektrických vyhrazených zařízení.

Autor článku: 

Komentáře

Revize elektrických spotřebičů od 1.7.2022;

04.07.2022 - 20:35 Jaroslav Jonáš
Navazuji na předchozí dotaz. Od 1.7.2022 elektrické spotřebiče již nejsou vyhrazená technická elektrická zařízení - NV 190/2022 §3; Budou se i nadále provádět revize el.spotřebičů, dnes již nevyhrazených technických elektrických zařízení?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail