Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : leden-únor 2006

Obsahuje dva návrhy týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení a omezení uvádění na trh měřicí zařízení obsahující rtuť.

Dokument KOM(2006) 7 24.1.2006

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI.
        anotace: Nařízení (ES) č. 883/2004 nahrazuje nařízení (EHS) č. 1408/71, které v současnosti stanoví opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Toto nové nařízení zjednodušuje a modernizuje stávající právní předpisy. Příloha XI nařízení (ES) č. 883/2004 stanoví „zvláštní ustanovení o používání právních předpisů členských států“. Uvedená příloha je nezbytná, aby zohlednila zvláštnosti různých systémů sociálního zabezpečení v členských státech.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - státy členské - předpisy právní - koordinace

 

Dokument KOM(2006) 69 21.2.2006

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť. V Bruselu dne 21.2.2006 KOM(2006) 69 v konečném znění 2006/0018 (COD).
        anotace: Dne 28. ledna 2005 přijala Komise sdělení o strategii Společenství týkající se rtuti, jehož základem je rozšířené posouzení dopadu. Strategie zohledňuje globální dopady rtuti a předkládá návrhy opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před emisemi rtuti na základě analýzy životního cyklu rtuti při zohlednění její výroby, jejího používání, zpracování odpadu a emisí.
        klíčová slova: rtuť - emise - výroba - prostředí životní - cyklus životní

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail