Postřehy z Interprotecu - Společně bezpečně v rámci EU

Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Mezi vystavovateli jsou zastoupeny významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. Probíhá i bohatý doprovodný program. Dnešní konferenci Společně bezpečně v rámci Evropské unie vám přiblížíme prostřednictvím rozhovoru s Bc. Libuší Bělohlávkovou, členkou Rady vlády pro BOZP, předsedkyní Czech Protect a ředitelkou Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s.

Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Mezi vystavovateli jsou zastoupeny významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. Probíhá i bohatý doprovodný program. Dnešní konferenci Společně bezpečně v rámci Evropské unie vám přiblížíme prostřednictvím rozhovoru s Bc. Libuší Bělohlávkovou, členkou Rady vlády pro BOZP, předsedkyní Czech Protect a ředitelkou Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s.

Paní předsedkyně, mohla byste vysvětlit pojem Czech Protect a krátce pohovořit, čím se zde na Interprotecu prezentuje?

Na společném stánku se prezentuje pouze část vystavovatelů, kteří jsou sdruženi v Czech Protect, což je sdružení českých výrobců a distributorů osobních ochranných prostředků, technologií a produktů zajišťujících ochranu osob a majetku. Vzniklo jako reciproční sdružení k evropskému sdružení ESF, které sdružuje svazy v Evropě. Je to sdružení nejen výrobců a distributorů, ale jsou tam zastoupeny i státní instituce, odborné instituce jako Akademie práce a zdraví ČR, VÚBP, IVBP, ROVS. Scházíme se potřetí na společném stánku, je zajímavé mít pod jednou střechou to, co je u nás ve vzdělávání v BOZP na špičce.

Jak vidíte letošní Interprotec, je v něčem lepší než v minulých letech?

Dá se říci, že rok od roku je lepší, je zde více zahraničních vystavovatelů, větší sortiment, více stánků. Celá akce je ohromná, protože se spojilo více bezpečnostních veletrhů např. Iset, Pyros atd. Význam této akce byl patrný už při slavnostním zahájení v rotundě, kde byl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Škromach, ministr vnitra Bublan a další významné osobnosti např. z řad policie a požární ochrany.

Jak byste charakterizovala doprovodný program veletrhu Společně bezpečně v rámci Evropské unie, který se koná 17.5.2006 a který organizujete?

Program jsme rozdělili na dvě části. První blok je věnován nové právní úpravě v oblasti BOZP a druhý blok prevenci pracovních rizik. Vycházíme z programu Evropské unie, bude se hovořit o Evropském týdnu BOZP, který v letošním roce bude věnován problematice mladistvých. Jak se promítá strategie EU do naší Národní politiky BOZP a do Národního akčního programu BOZP na léta 2004 – 2006, a jak se daří národní akční program plnit. Úkoly, které tam byly, se promítly do nové legislativy, která prošla Parlamentem ČR - novela zákoníku práce, zákon o úrazovém pojištění, zákon "o BOZP" a související prováděcí právní předpisy.

Kdo bude na této konferenci přednášet?

Hovořit na této konferenci bude Daniela Kubíčková z Ministerstva práce a sociálních věcí, členka Poradního výboru Evropské komise pro BOZP, na téma Program Evropské unie v oblasti zdraví a bezpečnosti práce. Dále Jiří Hofman, náměstek ministra práce a sociálních věcí, k novému zákonu o úrazovém pojištění. RNDr. Zbyněk Sedlák z MPSV, ředitel odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí, který bude hovořit o systému BOZP, o návrhu zákona o zajištění BOZP. Ve druhé části programu vystoupí Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP, který seznámí s ročními zkušenostmi se zákonem o inspekci práce, s nedostatky, jaké se ukázaly a nastíní svoji vizi do budoucna. Jak tuto problematiku vidí inspektoři v regionech, o tom promluví ing. Michal Kleinhampl, vedoucí inspektor OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, ing. Jaroslav Nečas, vedoucí inspektor OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Součástí konference bude i problematika ochrany zdraví, vystoupí MUDr. Zdeněk Kachlík z Krajské hygienické stanice v Brně na téma nemoci z povolání a nemoci z povolání u mladistvých. Odbory, které se zabývají kontrolou BOZP jako zástupci zaměstnanců, zde za Českomoravskou konfederaci odborových svazů zastoupí Mgr. Miroslav Kosina s prezentací o výsledcích odborové kontroly na pracovištích. Mgr. Libuše Černá z Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství bude mít přednášku na téma problémy a nedostatky v ochraně zdraví mladistvých při přípravě na povolání. Dále vystoupí Ing. Evžen Bílek z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a představí internetový portál BOZPinfo a server Bzp.cz. Ing. Petr Markl představí moderní formu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik - praktický postup využitelný v organizacích všech velikostí bez ohledu na odvětví.

Tento rozhovor mi Libuše Bělohlávková poskytla ještě před konferencí. Je nutné dodat, že konference Společně bezpečně v rámci EU, která byla součástí doprovodného programu na Interprotecu 2006, proběhla podle programu uvedeného v rozhovoru. Po přednáškách následovala panelová diskuse, kde zazněly různé příspěvky k tomuto tématu a názory lidí z praxe. Výstupy z této diskuse se budou projednávat v červnu ve Stálém výboru Rady vlády pro BOZP a následně na zasedání Rady vlády pro BOZP. Závěry konference budou využity při přípravě Národního akčního programu BOZP na rok 2007 a následující.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail