Nová legislativa v oblasti prevence závažných havárií

V letošním roce proběhly v legislativě postihující problematiku PZH velké změny. Většina předpisů byla zrušena a nahrazena předpisy novými, případně došlo k jejich novelizaci.

V letošním roce proběhly v legislativě postihující problematiku PZH velké změny. Většina předpisů byla zrušena a nahrazena předpisy novými, případně došlo k jejich novelizaci. Původní zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, vydaný v roce 1999 a později několikráte novelizovaný, byl nahrazen zákonem č. 59/2006 Sb. s platností od 1. června 2006. Přijetím tohoto zákona došlo ke zrušení platnosti prováděcích předpisů k zákonu 353/1999 Sb., tj. nařízení vlády č. 452/2004 Sb. a vyhlášek č. 7/2000 Sb., 366/2004 Sb., 367/2004 Sb., 373/204 Sb. a 383/2004 Sb..

Tyto předpisy byly nahrazeny novými vyhláškami, jejichž výčet a čísla, pod kterými jsou uvedeny ve sbírce zákonů, uvádíme níže. Obecně lze konstatovat, že zmíněné předpisy zahrnují řadu dílčích změn, které kopírují jak vývoj v EU tak i u nás v ČR. Rozsah a obsah předpisů a zejména požadavky kladené na provozovatele spadající pod citovaný zákon, se příliš nezměnily.

Novými prováděcími předpisy vydané na základě zákona č. 59/2004 Sb. o prevenci závažných havárií jsou:

Vyhláška č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu; platná od 1.6.2006

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb.o kontrole nebezpečných látek; platné od 1.6.2006

Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B; platná od 1.6.2006

Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií; platná od 1.6.2006

Vyhláška č. 255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie; platná od 1.6.2006

Dály byly vydány novely prováděcích vyhlášek k zákonu č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, které se také mohou dotýkat problematiky PZH. Jedná se o tyto předpisy:

Vyhláška č. 78/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.; vydána na základě zákona 356/2003 Sb. § 26 odst. 3; platná od 1.7.2006

Vyhláška č. 284/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů; platná od 1.7.2006

Ve sbírce zákonů byla také vyhlášena novela vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin, která se také může dotýkat problematiky PZH. Tato vyhláška č. 200/2006 Sb. vstoupila v platnost 16.5.2006.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail