MPSV ČR

13.02.2013
Zdroj:
Národní akční program BOZP pro období 2013 – 2014 úzce navazuje na program předchozího období let 2011 – 2012, který stanovil prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě neřešená problematika úrazového pojištění a s ní spojená řada nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a osvěty. Samozřejmě za předpokladu zajištění financování této oblasti především z prostředků úrazového pojištění. Národní akční program BOZP je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, která stanoví základní priority a cíle v oblasti BOZP a ukládá Radě vlády pro BOZP jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých úkolů, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění.
06.12.2012
Zdroj:
Investice do firem, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání přichází od loňského roku do odvětví, ve kterých se očekává růst. Podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) reaguje na aktuální dění na trhu práce prostřednictvím tří projektů Vzdělávejte se pro růst!
15.05.2012
Zdroj:
V průběhu dubna míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,5 procentního bodu (p. b.) na 8,4 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 5,3 procenta (27 858) na 497 322 a počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 4,5 % na 41 707.
01.05.2012
Zdroj:
Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky z oblasti služeb zaměstnanosti či Úřadu práce ČR, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se problematikou trhu práce zabývají.
17.04.2012
Zdroj:
V průběhu března klesla míra registrované nezaměstnanosti o 0,3 procentního bodu (p.b.) na 8,9 procenta.
05.04.2012
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání.
20.03.2012
Zdroj:
V souvislosti s legislativními změnami (novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce) došlo k 1. lednu 2012 k rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce v kontrolní činnosti.
20.03.2012
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodické pokyny pro krajské pobočky Úřadu práce ČR, které doplňují a upřesňují způsob aplikace nových opatření v oblasti zahraniční zaměstnanosti (viz TZ MPSV ze dne 9. února 2012).
13.03.2012
Zdroj:
V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 9,2 procenta.
06.03.2012
Zdroj:
Plzeňský projekt CRISTAL podporovaný z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost učí obě strany, jak si vycházet vstříc a využívat možností lidí, kteří chtějí pracovat.
16.02.2012
Zdroj:
V průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla na 9,1 %. Ve srovnání s prosincem 2011 byla vyšší o 0,5 p. b., oproti lednu 2011 poklesla o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 5,0 % na 534 089, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 3,7 % na 34 471.
16.02.2012
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v lednu 2012 v rámci realizace politiky zaměstnanosti, regulace trhu práce ČR a v reakci na dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti ovlivněný současnou ekonomickou situací krajským pobočkám Úřadu práce ČR pokyny pro vydávání povolení k zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU.
27.01.2012
Zdroj:
V loňském roce pokračovaly kontrolní orgány v působnosti MPSV v provádění společných kontrol v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti. V součtu bylo loni provedeno 166 756 kontrol, na nichž se podílel Státní úřad inspekce práce, ČSSZ a Úřad práce ČR.
18.01.2012
Zdroj:
Míra registrované nezaměstnanosti v Česku v průběhu prosince vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,6 procentního bodu (p. b.), a to na 8,6 %. V prosinci 2010 vykazovala míra nezaměstnanosti 9,6 %.
30.12.2011
Zdroj:
Z podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí dochází od roku 2012 ke zrušení pololetního statistického zjišťování Českého statistického úřadu o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz.
09.12.2011
Zdroj:
V průběhu listopadu míra registrované nezaměstnanosti v Česku vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,1 p. b., a to na 8,0 %.
09.11.2011
Zdroj:
V průběhu října míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 7,9 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil na 470 618.
18.10.2011
Zdroj:
U příležitosti patnáctého roku trvání programu "Bezpečný podnik" převzal ministr práce a sociálních věcí záštitu nad soutěží PROFESIONÁL BOZP.
14.10.2011
Zdroj:
Během září míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,2 procentního bodu (p.b.) na 8,0 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,5 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 1,3 % na 475 115.
11.10.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 30. září 2011 výzvu určenou Úřadu práce ČR pro předkládání regionálně zaměřených individuálních projektů "Vzdělávejte se pro růst! – regiony", na kterou je alokována částka ve výši 600.000.000 Kč.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail