Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014

Zdroj: 

Národní akční program BOZP pro období 2013 – 2014 úzce navazuje na program předchozího období let 2011 – 2012, který stanovil prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě neřešená problematika úrazového pojištění a s ní spojená řada nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a osvěty. Samozřejmě za předpokladu zajištění financování této oblasti především z prostředků úrazového pojištění. Národní akční program BOZP je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, která stanoví základní priority a cíle v oblasti BOZP a ukládá Radě vlády pro BOZP jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých úkolů, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění.

Komentáře

Co by to ještě chtělo...

17.02.2013 - 14:55 Radoslav Vlasák
Především body národního akčního programu BOZP na jednotlivé "dvouletky" v maximální míře skutečně naplňovat (resp. od všech zainteresovaných udělat maximum pro jejich splnění v původních termínech) - aby se nestalo, jako je tomu již několik let, že některé úkoly jsou přesouvány ze stávajícího programu do toho následujícího, aniž by to vždycky byla jenom otázka finančních prostředků - byť i peníze jsou důležité "až v první řadě").

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail