Nezaměstnanost v ČR v dubnu klesla na 8,4 procenta

Zdroj: 
V průběhu dubna míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,5 procentního bodu (p. b.) na 8,4 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 5,3 procenta (27 858) na 497 322 a počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 4,5 % na 41 707.

Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v březnu po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 31 tis. volných pracovních míst. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v březnu v ČR 6,9 %, v EU27 10,6 %. Česko je tak zemí s pátou nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

V měsíci květnu lze očekávat na trhu práce další mírné snížení nezaměstnanosti. Předpokládáme, že z evidence Úřadu práce budou ještě stále odcházet osoby zejména do pracovních poměrů v sezónních profesích (např. v zemědělství, lesnictví a cestovním ruchu atd.).

K 30. 4. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 497 322 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 27 858 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 16 520. Z tohoto počtu bylo 480 818 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 27 340 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet nižší o 11 509 osob.

V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 39 879 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 1 420 osob a v porovnání se stejným obdobím minulého roku méně o 6 800 osob. Z evidence v dubnu odešlo celkem 67 737 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 12 773 osob více než v předchozím měsíci a o 12 862 osob méně než v dubnu 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 48 055 osob, tj. o 8 349 více než v předchozím měsíci a o 13 074 méně než v dubnu minulého roku, 19 682 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech – největší pokles byl v okresech Písek (o 12,6 %), Jindřichův Hradec (o 12,5 %), Prachatice (o 12,4 %), Chrudim a Pelhřimov (shodně o 12,2 %).

Ke konci dubna evidoval ÚP ČR 247 572 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 49,8 %. V evidenci bylo 60 915 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 4. 2012 bylo evidováno 26 572 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 2 398 osob a ve srovnání s dubnem 2011 byl nižší o 5 431 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,3 % (březen 2012 – 5,5 %, duben 2011 – 6,2 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 108 328 uchazečů o zaměstnání, tj. 21,8 % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2012 – 24,0 %, duben 2011 – 26,2 %). Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 4. 2012 dosáhla hodnoty 8,4 % (březen 2012 – 8,9 %, duben 2011 – 8,6 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla v okresech Bruntál (15,9 %), Most (15,7 %), Jeseník (15,2 %), Děčín (14,0 %) a Hodonín (13,9 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,3 %), hl. m. Praha (4,0 %), Praha-západ (4,2 %) a Mladá Boleslav (4,7 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 7,5 % a žen na 9,7 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v březnu v ČR 6,9 %, v EU27 10,6 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,1 %), Nizozemsku (5,3 %), Lucembursku (5,2 %) a Německu (5,5 %). Vyšší než průměr EU27 byla na Kypru a v Polsku (shodně 10,7 %), v Itálii (11,4 %), v Maďarsku (11,7 %), Bulharsku (13,5 %), na Slovensku (14,3 %), v Irsku (14,5 %), Portugalsku (15,5 %) a ve Španělsku (24,8 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za prosinec 2011, resp. leden 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobnější informace lze nalézt na - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 30. 4. 2012 celkem 41 707 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 801 vyšší než v předchozím měsíci a o 5 654 vyšší než v dubnu 2011. V průběhu dubna bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 13 969 pracovních míst a 12 168 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Třebíč (60,1), Teplice (44,3), Hodonín (37,7), Bruntál (31,9), Ústí nad Labem (31,5) a Děčín (30,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 833 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 21,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 523, na jedno volné místo připadalo 4,8 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail