Nezaměstnanost v ČR v září klesla na 8,0 procenta

Zdroj: 
Během září míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,2 procentního bodu (p.b.) na 8,0 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,5 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 1,3 % na 475 115.

Počet nahlášených volných pracovních míst po nepřetržitém nárůstu od ledna poprvé poklesl, a to o 963 (2,4 %) na 39 795. V srpnu jejich nárůst činil 1 860. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v srpnu v ČR 6,7 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku, Nizozemsku, Lucembursku, Německu, na Maltě, ve Finsku a Švédsku. V říjnu lze očekávat na trhu práce stagnaci nezaměstnanosti.

Pokles nezaměstnanosti zpomalil pokračující nárůst absolventů škol. Meziměsíčně se zvýšil o 7 350 na 35 313. Počet mladistvých a počet absolventů vysokých škol se sice snížil, ale zvýšily se počty vyučených (o více než 4000), vyučených s maturitou (o téměř 2600), ale i absolventů středních odborných škol (o více než 1400). Z celkového přírůstku absolventů tvořily dívky pouze 42,6 %.

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) meziměsíčně poklesl celkem o 6 420 osob, z tohoto počtu bylo 5 643 žen. Míra nezaměstnanosti žen poklesla o 0,3 p.b. (na 9,7 %), naopak u mužů zůstala na srpnové hodnotě 6,8 %. Dalším důvodem rychlejšího poklesu počtu žen v evidenci ÚP kromě jejich menšího zastoupení mezi novými absolventy byl i opětovný návrat pracovníků do škol po skončení prázdnin.

K 30. 9. 2011 evidoval ÚP ČR na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 25 366. Z tohoto počtu bylo 458 156 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (uchazeči, kteří mohou při nabídce pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání, nepatří sem tedy např. uchazeči zařazení na rekvalifikační kurzy či ve vazbě). Bylo to o 7 812 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 byl jejich počet nižší o 29 195 osob.

V průběhu září se na ÚP ČR nově zaevidovalo 70 457 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 18 614 lidí více a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4 621 lidí méně. Z evidence v září odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob více než v září 2010. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více než v předchozím měsíci a o 2 375 méně než v září minulého roku. Bez umístění bylo vyřazeno 32 130 uchazečů.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 64 okresech. Největší pokles byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 6,4 %), Prachatice (o 6,2 %), Žďár nad Sázavou (o 4,8 %) a Plzeň-město (o 4,3 %).

Ke konci září evidoval ÚP ČR 246 418 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 51,9 %. V evidenci bylo 62 042 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob a ve srovnání s měsícem září 2010 byl nižší o 3 999 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %, září 2010 – 7,9 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v září 101 193 uchazečů o zaměstnání, tj. 21,3 % všech osob vedených v evidenci (srpen 2011 – 23,2 %, září 2010 – 25,6 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 dosáhla hodnoty 8,0 % (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,7 %), Bruntál (14,2 %), Děčín (13,2 %) a Karviná (13,0 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ a hl. m. Praha (shodně 4,0 %), Prachatice (4,6 %), Mladá Boleslav (4,7 %) a Benešov (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů zůstala na hodnotě 6,8 % a žen se snížila na 9,7 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v srpnu v ČR 6,7 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (3,8 %), Nizozemsku (4,0 %), Lucembursku (4,7 %), Německu (5,9 %), na Maltě (6,5 %), ve Finsku a Švédsku (shodně 6,6 %). Vyšší než průměr EU27 byla ve Francii (10 ,0 %), Maďarsku (10,1 %), Bulharsku (10,8 %), Portugalsku (12,3 %), na Slovensku (13,0 %), v Irsku (14,9 %) a ve Španělsku (20,5 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červen byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Více na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl o 963 nižší než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 674 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 23,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 409, na jedno volné místo připadalo 5,5 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail