Vyhlášení 1. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP

Zdroj: 
U příležitosti patnáctého roku trvání programu "Bezpečný podnik" převzal ministr práce a sociálních věcí záštitu nad soutěží PROFESIONÁL BOZP.

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, na něž bývá pohlíženo s určitým despektem, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a ve spolupráci se společností Kimberly-Clark Professional*, která je generálním partnerem soutěže. Na soutěži rovněž spolupracuje Státní úřad inspekce práce.

Soutěž je v roce 2011 vyhlašována pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Ty mohou soutěžit ve dvou soutěžních kategoriích jako:

  • fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  • osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

18. říjen 2011 je dnem vyhlášení 1. ročníku soutěže. Uzávěrka soutěže proběhne 30. června 2012. Slavnostní předání ocenění vítězům 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP se uskuteční 23. října 2012.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i. , oborovém portálu www.bozpinfo.cz, českém Focal Pointu pro BOZP a na stránce společnosti Kimberly-Clark Professional*.

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP bude možné pravidelně oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky v prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury podniků. Podle možností a získaných zkušeností bude v dalším období zvážena eventualita vyhlášení obdobné soutěže pro koordinátory BOZP na staveništi.

Autor článku: 

Komentáře

Krok správným směrem

25.10.2011 - 10:22 jan tatar
Zdravím všechny, tento krok jenom vítám, konečně se projevuje kreativita dnešní doby. Škoda, že těchto kroků není vícero. Protože to co se děje už při uzavírání smluv ohledně BOZP, je opravdu vrcholem bezohlednosti vůči bezpečnosti práce. Akvituji tedy každý krok, který nám pomůže zvedat latku kvality BOZP. S pozdravem a přání všeho dobrého všem přeje Jan Tatar

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail