Nezaměstnanost v ČR v říjnu klesla na 7,9 procenta

Zdroj: 
V průběhu října míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 7,9 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil na 470 618.

Počet nahlášených volných pracovních míst poklesl o 1 063 (2,7 %) na 38 732. Z mezinárodně srovnatelných údajů o míře nezaměstnanosti podle Eurostatu za měsíc září je patrné zlepšení pozice ČR mezi ostatními státy EU – míru nezaměstnanosti nižší než ČR (6,7 %) měly již pouze 4 státy, a to Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko a Německo.

Od března 2011 se nezaměstnanost udržovala na hodnotách, které jsou meziročně o 0,4 až 0,5 p.b. nižší, v říjnu se tento rozdíl zvýšil na 0,6 p.b. Stejnou úroveň dosáhla míra registrované nezaměstnanosti naposledy v květnu 2009.

V listopadu lze již předpokládat, že hodnoty nezaměstnanosti se mohou mírně zvýšit, protože objem sezonních prací s přibližujícím se koncem roku začne klesat a pravděpodobně dále poklesne i počet nabízených volných pracovních míst. Nezaměstnanost na konci roku by se mohla pohybovat kolem hodnoty 8,5 % a stejná by podle předpokladů MPSV mohla být i průměrná hodnota míry registrované nezaměstnanosti za celý rok 2011 (v roce 2010 dosáhla 9,0 %).

K 31. 10. 2011 evidoval ÚP ČR na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 470 618 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 4 497 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 24 543. Z tohoto počtu bylo 451 968 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (uchazeči, kteří mohou při nabídce pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání, nepatří sem tedy např. uchazeči zařazení na rekvalifikační kurzy či ve vazbě). Bylo to o 6 188 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 byl jejich počet nižší o 30 752 osob.

V průběhu října se na ÚP ČR nově zaevidovalo 52 461 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 17 996 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 1 263 lidí méně. Z evidence v říjnu odešlo celkem 56 958 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 19 919 osob méně než v předchozím měsíci a o 2 086 osob méně než v říjnu 2010. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 36 289, tj. o 8 458 méně než v předchozím měsíci a o 1 710 méně než v říjnu minulého roku. Bez umístění bylo vyřazeno 20 669 uchazečů.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 57 okresech. Největší pokles byl v okresech Pelhřimov (o 3,9 %), Havlíčkův Brod (o 3,1 %), Uherské Hradiště a Cheb (o 2,9 %) a Beroun (o 2,8 %).

Ke konci října evidoval ÚP ČR 243 601 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 51,8 %. V evidenci bylo 61 680 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 10. 2011 bylo evidováno 35 667 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 354 osob a ve srovnání s říjnem 2010 byl nižší o 2 460 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,6 % (září 2011 – 7,4 %, říjen 2010 – 7,7 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v říjnu 101 787 uchazečů o zaměstnání, tj. 21,6 % všech osob vedených v evidenci (září 2011 – 21,3 %, říjen 2010 – 25,9 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 10. 2011 dosáhla hodnoty 7,9 % (září 2011 – 8,0 %, říjen 2010 – 8,5 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,0 %), Bruntál (14,3 %), Děčín (13,1 %), Karviná (12,9 %) a Chomutov (12,8 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,3 %), Praha-západ (3,9 %), hl. m. Praha (4,0 %), Prachatice (4,5 %), Mladá Boleslav (4,6 %), Rychnov nad Kněžnou (4,8 %) a Benešov (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů klesla na 6,7 % a žen na 9,5 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v září v ČR 6,7 %, v EU27 9,5 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (3,7 %), Nizozemsku (4,6 %), Lucembursku (4,7 %) a Německu (5,2 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Maďarsku (9,7 %), ve Francii (9,8 %), v Bulharsku (11,0 %), Portugalsku (12,6 %), na Slovensku (13,4 %), v Irsku (14,0 %) a ve Španělsku (22,1 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červen nebo červenec byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Více na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail