Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví se pravidla pro home office, „dohodáři“ budou mít nárok na dovolenou

Zdroj: 

Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu.

Takzvaným „dohodářům“ přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Zákoník nově stanoví pravidla pro home office. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení  rodinného života s prací. „Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné. Dohoda o home office  bude muset být sjednána písemně a pamatujeme také na možnost poskytovat paušální náhradu nejběžnějších nákladů zaměstnanců při práci na dálku,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy mohou případně setrvat u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů. „Záměrem je kompenzovat těm, kdo pracují z domova, náklady za energie, teplo a vodu. Půjde o daňově uznatelnou částku,“ dodal ministr.

Zásadní věcné změny rozšiřují povinnosti zaměstnavatelů. Rozšiřuje se okruh informací, které musí zaměstnavatel písemně poskytnout zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu. Lhůta pro poskytnutí této informace se zkracuje z jednoho měsíce na
7 dní. Úpravy se týkají i „dohodářů“. Zaměstnavatel nově bude povinen rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohody, a to nejméně 3 dny předem, pokud se nedomluví jinak. S tím souvisí i právo na veškeré překážky v práci. „Velmi důležitou  novinkou je pak dovolená, která bude náležet i zaměstnancům pracujícím na dohody. Toto právo jim vznikne ze zákona automaticky při splnění příslušných podmínek. Ty jsou podobné, jako je tomu v případě pracovního poměru,“ uvedl ministr Jurečka. 

Záměrem je, aby zákoník práce zohlednil individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotných žen. Pokud požádají o práci z domova nebo na zkrácený úvazek, zaměstnavatel je nově povinen případné nevyhovění takové žádosti  písemně odůvodnit. Novela také modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe. Cílem je zjednodušení veškerých procesů.

Novelou zákoníku práce se především provádí transpozice evropské legislativy, konkrétně pak směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých  aspektech úpravy pracovní doby. „Tento návrh znamená jednu z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníku práce za poslední roky. Přinášíme klíčové novinky, které se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců,“ přiblížil ministr Jurečka. Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail