Nezaměstnanost v ČR v březnu klesla na 8,9 procenta

Zdroj: 
V průběhu března klesla míra registrované nezaměstnanosti o 0,3 procentního bodu (p.b.) na 8,9 procenta.

Ve srovnání s březnem loňského roku poklesla také o 0,3 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 3,0 procenta (16,6 tis.) na 525 180, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 8,8 procenta na 39 906. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v únoru v ČR 7,1 %, v EU27 10,7 %.

V dubnu lze očekávat další pokles nezaměstnanosti, a to nejen díky nástupu sezonních prací v zemědělství, lesnictví a cestovním ruchu, ale také organizováním jarních úklidů měst a obcí.

K 31. 1. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 525 180 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 16 505 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 22 582. Z tohoto počtu bylo 508 158 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 16 961 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet nižší o 17 342.

V průběhu března bylo nově zaevidováno 38 459 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 16 062 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 11 004 osob méně.

Na poklesu nezaměstnanosti se v tomto měsíci podíleli především muži, jejichž počet poklesl o 12,7 tis., počet žen poklesl pouze o 3,9 tis. V důsledku toho se míra nezaměstnanosti mužů snížila o 0,4 p. b. na 8,1 %, zatímco míra nezaměstnanosti žen poklesla o 0,2 p. b. na 10,0 %. Podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se zvýšil z únorových 47,7 % na 48,5 %.

Z evidence v březnu odešlo celkem 54 964 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 8 039 lidí více než v předchozím měsíci a o 13 633 lidí méně než v březnu 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 39 706 osob, tj. o 8 923 více než v předchozím měsíci a o 8 186 méně než v březnu minulého roku. Bez umístění bylo vyřazeno 15 258 uchazečů.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech. Největší pokles nastal v okresech Chrudim (o 9,2 %), Domažlice (o 8,9 %), Klatovy a Prachatice (shodně o 7,6 %), nárůst byl zaznamenán pouze v okresech Praha-západ (o 2,4 %) a Prahavýchod (o 2,2 %).

Ke konci března evidoval ÚP ČR 254 646 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 48,5 %. V evidenci bylo 62 379 osob se zdravotním postižením, což představovalo 11,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 3. 2012 bylo evidováno 28 925 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 2 371 osob a ve srovnání s březnem 2011 byl nižší o 4 826 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,5 % (únor 2012 – 5,8 %, březen 2011 – 6,2 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 126 016 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,0 % všech uchazečů vedených v evidenci (únor 2012 – 25,7 %, březen 2011 – 29,8 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 3. 2012 dosáhla hodnoty 8,9 % (únor 2012 - 9,2 %, březen 2011 – 9,2 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 44 okresů, nejvyšší byla v okresech Jeseník (17,2 %), Bruntál (17,0 %), Most (16,0 %), Hodonín (14,9 %), Znojmo (14,8 %) a Děčín (14,7 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,6 %), hl. m. Praha (4,0 %), Praha-západ (4,3 %) a Mladá Boleslav (4,8 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 8,1 % a žen na 10,0 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v únoru v ČR 7,1 %, v EU27 10,7 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (5,1 %), Nizozemsku (5,2 %), Lucembursku (5,4 %), Německu (5,9 %) a na Maltě (6,9 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Itálii, na Kypru a v Polsku (shodně 10,9 %), v Maďarsku (11,8 %), Bulharsku (13,5 %), na Slovensku (14,6 %), v Irsku (14,7 %), Portugalsku (15,3 %) a ve Španělsku (24,3 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za prosinec 2011 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR). Více zde: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 31. 3. 2012 celkem 39 906 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 3 235 vyšší než v předchozím měsíci a o 5 975 vyšší než v březnu 2011. V průběhu března bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 15 823 pracovních míst a 12 588 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 13,2 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Třebíč (62,7), Bruntál (43,0), Teplice (41,8), Hodonín (37,8) a Jeseník (32,7). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 668 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 23,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 383, na jedno volné místo připadalo 5,4 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail