Nezaměstnanost v ČR v únoru vzrostla na 9,2 procenta

Zdroj: 
V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 9,2 procenta.

Oproti únoru 2011 poklesla o 0,4 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,4 procenta na 541 685, počet hlášených volných pracovních míst po pětiměsíčním poklesu vzrostl o 6,4 procenta na 36 671. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v únoru po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 18 834 volných pracovních míst.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v lednu v ČR 7,2 %, v EU27 10,6 %.

Na vývoji se podílelo chladné počasí, které bránilo zahájení letošních sezonních prací. V březnu již lze očekávat pokles nezaměstnanosti způsobený nejen začátkem nástupu sezonních prací v zemědělství, lesnictví a cestovním ruchu, ale také organizováním jarních úklidů měst a obcí.

K 29. 2. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 541 685 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 7 596 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 25 211. Z tohoto počtu bylo 525 119 tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 7 396 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet nižší o 22 138 osob.

V průběhu února bylo nově zaevidováno 54 521 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 21 190 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 7 365 lidí více. Na nárůstu nezaměstnanosti se v tomto měsíci opět podíleli především muži, jejichž počet vzrostl o 5,6 tis., počet žen vzrostl pouze o 2,0 tis. V důsledku toho se míra nezaměstnanosti mužů zvýšila o 0,2 p. b. na 8,5 %, zatímco míra nezaměstnanosti žen vzrostla o 0,1 p. b. na 10,2 %. Podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se snížil z lednových 48,0 % na 47,7 %.

Z evidence v únoru odešlo celkem 46 925 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 3 148 osob méně než v předchozím měsíci a o 5 198 osob méně než v únoru 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 30 783 osob, tj. o 1 413 méně než v předchozím měsíci a o 3 822 méně než v únoru minulého roku, 16 142 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 65 okresech – největší nárůst byl v okresech Ústí nad Labem (o 4,5 %), Benešov (o 4,2 %), Praha-západ a Prachatice (shodně o 3,2 %) a Kutná Hora (3,1 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 139 176 uchazečů o zaměstnání, tj. 25,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (leden 2012 – 22,0 %, únor 2011 – 32,2 %).

Ke konci února evidoval ÚP ČR 258 425 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 47,7 %. V evidenci bylo 65 185 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 29. 2. 2012 bylo evidováno 31 296 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 184 osob a ve srovnání s únorem 2011 byl nižší o 3 170 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,8 % (leden 2012 – 5,9 %, únor 2011 – 6,1 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 29. 2. 2012 dosáhla hodnoty 9,2 % (leden 2012 – 9,1 %, únor 2011 – 9,6 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 47 okresů, nejvyšší byla v okresech Jeseník (17,9 %), Bruntál (17,8 %), Most (16,3 %), Znojmo (15,9 %), Hodonín (15,5 %) a Děčín (15,1 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,5 %), hl. m. Praha (4,1 %), Praha-západ (4,2 %) a Mladá Boleslav (5,0 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů vzrostla na 8,5 %žen na 10,2 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v lednu v ČR 7,2 %, v EU27 10,6 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (3,7 %), Nizozemsku (5,3 %), Lucembursku (5,4 %), Německu (6,4 %) a na Maltě (6,5 %). Vyšší než průměr EU27 byla na Kypru a v Polsku (shodně 10,7 %), v Maďarsku (11,5 %), Bulharsku (12,5 %), na Slovensku (13,8 %), v Irsku (14,6 %), Portugalsku (15,2 %) a ve Španělsku (23,8 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR). Více zde: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 29. 2. 2012 celkem 36 671 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 2 200 vyšší než v předchozím měsíci a o 4 507 vyšší než v únoru 2011. V průběhu února bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 13 405 pracovních míst a 11 205 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 14,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Třebíč (70,4), Jeseník (50,8), Bruntál (44,8), Prostějov (44,1) a Teplice (42,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 430 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 26,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 174, na jedno volné místo připadalo 6,0 uchazečů této kategorie.

Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v únoru po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 18 834 volných pracovních míst.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail