Vzpruha pro českou ekonomiku s projekty Vzdělávejte se pro růst!

Zdroj: 
Investice do firem, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání přichází od loňského roku do odvětví, ve kterých se očekává růst. Podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) reaguje na aktuální dění na trhu práce prostřednictvím tří projektů Vzdělávejte se pro růst!

Pomáhají zajistit vzdělávání pro odvětví, která mají výrazný podíl na tvorbě HDP, a tím pádem vytváří nové pracovní příležitosti. Z projektů je možné čerpat dotace prostřednictvím místních úřadů práce.

Po dopadech prvních krizových let rozjelo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které má program na starosti, projekt „Vzdělávejte se pro růst!“. Mnohá specializovaná odvětví vyžadují specificky vzdělané pracovníky, kteří na pracovním trhu často chybí. „Podporujeme firmy a odvětví, která mají do budoucna potenciál. Je to prostředí, ve kterém mohou vznikat perspektivní pracovní místa,“ vysvětluje Radana Leistner Kratochvílová z MPSV. Firmy z oboru strojírenství, stavebnictví, odpadového hospodářství, subjekty poskytující terénní i ambulantní sociální služby a malé a střední podniky ze sféry nezávislého maloobchodu mohou z projektu čerpat peníze na vzdělávání svých zaměstnanců až do konce května roku 2013. Projekt tak firmám umožní připravit své stávající či nové zaměstnance na nároky, které na ně budou kladeny v souvislosti se zvýšenou poptávkou. Navíc podnikům uhradí nejen náklady spojené se vzděláváním, ale i část mzdy vzdělávaných zaměstnanců. „V současné době zbývá přidělit zhruba 250 milionů Kč z celkových 850 mil. Kč,“ říká Igor Sládek z MPSV, zodpovědný za realizaci projektu.

Příležitost čerpat dotace na vzdělávání svých zaměstnanců využila například firma Fatra, která patří mezi silné hráče zpracovatelů plastů v České republice i střední Evropě. Jedním ze segmentů její výroby jsou i PVC podlahové krytiny. Aby uspěli v tvrdém konkurenčním prostředí, rozhodli se rozšířit nabídku služeb o pokládku podlahových krytin. Chyběli jim ale zkušení zaměstnanci. Oslovili proto zaměstnance válcovny, kteří podlahy doposud pouze vyráběli, s nabídkou zúčastnit se kurzů na pokládku. „Díky získaným prostředkům z ESF jsme mohli školit zaměstnance s tím, že nevyráběli a přitom jim byla zaplacena jejich plná mzda,“ vysvětluje personální ředitel Fatry Leoš Klofáč. Účastníci kurzů najdou nejen větší uplatnění v rámci Fatry, díky rozšíření své kvalifikace se stanou atraktivnější pro pracovní trh v rámci celého Zlínska.

Další regionálně zaměřené projekty z výzvy s názvem „Vzdělávejte se pro růst! – regiony“ směřují podporu přímo do 13 krajů. Ty si již samy rozhodují podle aktuální ekonomické situace, do kterých prorůstových odvětví podporu nasměrují. Firmy pak mohou podporu čerpat za předpokladu, že potřebují přeškolit stálé či zaškolit nové zaměstnance. Opět se jim z projektu uhradí nejen náklady na vzdělávání, ale i část mzdy školených zaměstnanců po dobu, co na vzdělávání stráví. „Dotace z tohoto programu bude možné čerpat do května 2014. Firmy s prorůstovým potenciálem se mohou stále informovat na příslušných krajských pobočkách Úřadu práce. Od srpna do konce října 2012 byly ve všech 13 krajích podpořeny žádosti firem za 120 milionů Kč. V projektech je tak k dispozici ještě téměř 480 milionů Kč, “ říká Martin Žárský, náměstek generálního ředitele Úřadu práce ČR.

Třetí projekt „Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace“ pomáhá uchazečům a zájemcům o zaměstnání registrovaným na úřadu práce najít takový obor, ve kterém budou mít šanci
získat perspektivní práci. „Projekt pomáhá získat odborné dovednosti a nalézt pracovní uplatnění nezaměstnaným, kteří se svou současnou kvalifikací stěží hledají zaměstnání. Rekvalifikace z tohoto programu bude možné realizovat až do června 2014,“ uzavírá Jaroslav Maroušek z generálního ředitelství Úřadu práce ČR, zodpovědný za realizaci projektu.

O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.

Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.

Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail