Míra nezaměstnanosti vzrostla v prosinci 2011 o 0,6 p.b. na 8,6 %

Zdroj: 
Míra registrované nezaměstnanosti v Česku v průběhu prosince vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,6 procentního bodu (p. b.), a to na 8,6 %. V prosinci 2010 vykazovala míra nezaměstnanosti 9,6 %.

Růst nezaměstnanosti na konci roku patří ke každoročně se opakujícím jevům – v roce 2010 byl zaznamenán růst mezi listopadem a prosincem dokonce o 1,0 p.b., v roce 2009 činil tento meziměsíční nárůst 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se v průběhu prosince 2011 zvýšil o 6,7 % na 508 451. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v listopadu v ČR 6,5 %, v EU27 9,9 %. Nižší než v ČR byla pouze v Rakousku (3,9 %), Lucembursku a Nizozemsku (5,0 %), v Německu (5,5 %), Finsku (6,2 %) a na Maltě (6,3 %).

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti za celý rok 2011 dosáhla 8,6 % a byla o 0,4 p.b. nižší oproti roku 2010. Ve srovnání s předchozím rokem přišlo nově do evidence o 93,5 tis. méně uchazečů o zaměstnání, o 17,9 tis. méně jich odešlo z evidence, počet těch, kteří byli zaměstnáni, byl také nižší, a to o 22,7 tis.. V lednu lze jako obvykle na počátku roku očekávat další růst nezaměstnanosti o cca 0,3 p.b.

K 31. 12. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 508 451 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 32 047 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 53 100. V průběhu prosince bylo nově zaevidováno 70 248 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 14 593 osob více a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 26 273 osob méně.

Z evidence v prosinci odešlo celkem 38 201 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 11 668 osob méně než v předchozím měsíci a o 3 409 osob méně než v prosinci 2010. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 19 994 osob, tj. o 10 655 méně než v předchozím měsíci a o 3 448 méně než v prosinci minulého roku, 18 257 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech. Největší nárůst byl v okresech Prachatice (o 24,0 %), Chrudim (o 19,3 %), Pelhřimov (18,6 %), Jindřichův Hradec (o 18,0 %), Jeseník (o 17,8 %) a Znojmo (17,5 %).

Na nárůstu nezaměstnanosti se podíleli především muži, jejichž podíl na nárůstu zaměstnanosti představoval 81 %. Míra registrované nezaměstnanosti mužů vzrostla o 0,8 p. b. na 7,7 % a žen o 0,3 p. b. na 9,8 %. Ke konci prosince evidoval ÚP ČR 250 301 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 49,2 %. V evidenci bylo 63 092 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 12. 2011 bylo evidováno 33 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 406 osob a ve srovnání s prosincem 2010 byl nižší o 1 849 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,6 % (listopad 2011 – 7,1 %, prosinec 2010 – 6,3 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci prosince 129 951 uchazečů o zaměstnání, tj. 25,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2011 – 22,7 %, prosinec 2010 – 31,9 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31 12. 2011 dosáhla hodnoty 8,6 % (listopad 2011 – 8,0 %, prosinec 2010 – 9,6 %). Míru nezaměstnanosti vyšší nebo stejnou jako republikový průměr vykázalo 46 okresů, nejvyšší byla v okresech Jeseník (16,8 %), Bruntál (16,5 %), Most (15,6 %), Hodonín (14,5 %) a Znojmo (14,1 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,3 %), Praha-západ a hl. m. Praha (shodně 3,9 %) a Mladá Boleslav (4,6 %).

ÚP ČR evidoval k 31. 12. 2011 celkem 35 784 volných pracovních míst. Počet míst byl o 1 048 nižší než v předchozím měsíci a o 4 981 vyšší než v prosinci 2010. V průběhu prosince bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 9 634 pracovních míst a 10 682 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 14,2 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Třebíč (70,0), Děčín (49,7), Jeseník (48,5), Olomouc (47,1) a Hodonín (41,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 628 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 24,0 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 053, na jedno volné místo připadalo 6,6 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail