Škréta Karel

17.08.2009
Zdroj:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. v rámci jednoho ze svých úkolů testoval vliv používání ochranných oděvů na schopnost výkonu mentálních a fyzických úkolů. Dvanáct pokusných osob ve čtyřech různých ochranných oděvech vykonávalo za standardních podmínek úkoly náročné na soustředění a postřeh, kombinované s fyzickým cvičením. První vyhodnocení a popis průběhu zkoušek naleznete v tomto Tématu týdne.
25.05.2009
Zdroj:
Vzhledem k aktuální situaci, kdy se hovoří o nebezpečí šíření prasečí chřipky, je potřeba mít jasné informace o způsobu ochrany proti jejímu šíření vzdušnou cestou.
27.04.2009
Zdroj:
Výběr z diskusí na Euroshnet v prvním čtvrtletí 2009
09.03.2009
Zdroj:
České technické normy mají dlouhou tradici. Československá společnost normalizační vznikla v roce 1922 jako nezisková organizace, která prostřednictvím vydávaných norem získala brzy vysokou prestiž mezi odbornou veřejností. Normy od začátku zpracovávali fundovaní odborníci a objevovala se v nich vyspělá technická řešení. Normy byly vytvářeny jako nezávazné a byly chápány jako dohody, které poskytují všem zájemcům sjednocující platformu.
10.11.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
27.10.2008
Zdroj:
Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.
22.09.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
25.08.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
26.05.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
17.03.2008
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
25.02.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
29.08.2007
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
20.08.2007
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
28.05.2007
Zdroj:
Na dotazy č. 1 - 4 odpověděl Ing. Karel Škréta, na dotazy č. 5 - 7 odpověděla JUDr. Eva Dandová. Nejedná se o výklad ale odborný názor. Výklad může poskytnout pouze soud.
16.04.2007
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
11.04.2007
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
09.04.2007
Zdroj:
Na stránkách Euroshnet (www.euroshnet.org) proběhla diskuse, která se týká používání rukavic, chránících proti chemikáliím. Některé nejasnosti se vyskytují v souvislosti s používáním piktogramů a správnou volbou rukavic při práci s nebezpečnými chemikáliemi. Toto téma je rozpracováno v následujícím článku, v němž jsou aplikovány i zkušenosti, které má s touto problematikou zkušební laboratoř ve VÚBP-AO 235 a také výsledky diskusí mezi evropskými notifikovanými osobami pro OOP.
30.10.2006
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta
29.05.2006
Zdroj:
Evropské požadavky na lešení a české normy. Přehled aktuálních českých norem, které reflektují společné evropské technické požadavky na lešení - základní normy pro lešení, normy pro fasádní dílcová lešení, trubková lešení, podpěrná a pojízdná lešení.
14.04.2006
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail